SC FARES SA – Anunţ convocator

254

Preşedintele Consiliului de Administraţie a S.C” FARES“ S.A., cu sediul în Orăştie, str.Plantelor nr. 50, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/241/1991, CUI RO 2147475, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 R, convoacă Adunarea Ordinară Generală a Acţionarilor S.C.”FARES“ S.A., în data de 09.05.2022, ora 13, la sediul societăţii din Orăştie, str. Plantelor nr. 50, jud. Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

  • aprobarea raportului Consiliului de Administraţie;
  • aprobarea raportului Comisiei de Cenzori;
  • aprobarea raportului auditoriului independent;
  • aprobarea bilanţului pe anul 2021
  • aprobarea bugetului de venit şi cheltuieli pe anul 2022;
  • diverse .

În cazul în care, la data menţionată, nu se întrunesc condiţiile de validitate/cvorumul de prezenţă prevazut de Legea nr. 31/1990 şi Actul Constitutiv al societăţii, se convoacă şi se fixează cea de-a doua Adunarea Ordinară Generală a Acţionarilor pentru data de 16.05.2022, la ora 13, în acelasi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.