Primăria Ilia-anunţ concurs consilier, grad IA

546

Primăria Comunei Ilia, Județul Hunedoara, Sediul Ilia, Strada Libertății, nr.56, organizează concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată, vacant, de execuție:

Consilier (funție de execuție) grad IA, studii Superioare, în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

 A) Denumirea funcției contractuale de execuție:

Consilier (funcție de execuție), grad IA, studii Superioare, Serviciul Public de Asistență Socială;

B) Probele stabilite pentru concurs:

1) Selecția dosarelor

2) Proba scrisă

3) Interviul

C) Condiții de participare la concurs:

  1. Condiții generale:

Canditații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

  1. Condiții Specifice:

Studii Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– Minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

  1. Selecția Dosarelor:

– selecția dosarelor se face în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

  1. Proba Scrisă:

– în data de 24 Februarie 2021– proba scrisă;

  1. Interviul:

– Interviul se stabilește de către președintele Comisiei de Concurs;

D) Condiții de desfășurare a concursului:

  1. Data pâna la care se pot depune dosarele este de 10 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial partea a – III – a , Ziar, Avizier și Site-ul Primăriei.
  2. Instituția publică la care se pot depune dosarele: Primăria Comunei Ilia, str. Libertății, nr.56, județul Hunedora.
  3. Rezultatele selecției dosarelor se afișează la avizierul Primăriei Comunei Ilia și pe site-ul www.primaria-ilia.ro
  4. Bibliografia se afisează la avizierul Primăriei Comunei Ilia și pe site-ul www.primaria-ilia.ro și la avizier.

 Pentru informații suplimentare vă rugam să ne contactați la:

Sediul : Ilia , str. Libertății , Nr. 56 , tel / fax : 0254 – 282716

E-mail: primăria.ilia@yahoo.com

Persoana de Contact: Potecă Paul Cătălin- Secretarul Comunei Ilia. –0254282716

 

Comentarii FB

comentarii


TAG


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.