Istoria vânătorilor de munte de la Brad (II). Dizidenţe anticomuniste în batalion

În anul acesta, Vânătorii de Munte hunedoreni au sărbătorit 80 de ani de la întemeierea primei unităţi de trupe alpine în judeţul nostru, precum şi 45 de ani de la reînfiinţarea Batalionului „Avram Iancu” de la Brad. Pornind de la acest context aniversar deosebit, continuăm să prezentăm, în premieră, o schiţă istorică succintă a vânătorilor de munte hunedoreni

Vanatori de munte bradeni, participanti la construirea Transfagarasanului.

Vanatori de munte bradeni, participanti la construirea Transfagarasanului.

Împreună cu alte unităţi ardelene, militarii acestui batalion au fost prezenţi, an de an, la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor naţionale de pe Muntele Găina, la Cheia – După Piatră, Ţebea, Curechiu, Baia de Criş, Mesteacăn, Crişcior, Alba Iulia.

 

Tactici inedite în galeriile peşterilor

Un rol deosebit în pregătirea trupelor montane l-au jucat exerciţiile tactice. Batalionul brădean s-a remarcat în timpul aplicaţiilor din Munţii Apuseni, cum a fost cea derulată în primăvara anului 1988, în Munţii Bihorului, când hunedorenii au experimentat, pentru prima dată în spaţiul românesc, manevra subterană prin utilizarea galeriilor din peşteri.

Legătura dintre om şi munte s-a materializat, în cazul militarilor de la Brad, şi prin implicarea în acţiuni de consolidare a ecosistemelor naturale forestiere. Merită a fi amintită aici, participarea la amplele lucrări de împădurire, în 1987, din zona Ocolului Silvic Hălmagiu.

 

Vânătorii de munte anticomunişti

Colonelul Horia Serbanescu, primul comandant al Batalionului 26 V.M. Brad.

Colonelul Horia Serbanescu, primul comandant al Batalionului 26 V.M. Brad.

Un aspect mai puţin dezbătut în istoriografia militară contemporană îl reprezintă fenomenul dizidenţei în armată, din anii ’70-’80 ai secolului XX. Deşi erau guvernaţi de reguli cazone stricte şi se aflau sub un control permanent, unii dintre vânătorii de munte de la Brad nu şi-au ascuns adversitatea faţă de regimul politic comunist, curaj care le-a atras severe sancţiuni. Devenise notorie „promovarea forţată” la Cluj a primului comandant al batalionului, colonelul Horia Şerbănescu, din cauza atitudinii de respingere a imixtiunilor P.C.d.R. în activitatea profesională a vânătorilor de munte. Deşi înregistraseră rezultate dintre cele mai bune, au fost trecuţi în rezervă, pe criterii exclusiv politice, o serie de militari, amintindu-i pe: locotenentul-major Sarca Ioan (afirmaţii contra regimului comunist), locotenentul-major Puşcaş Adrian (cumnatul fugit în R.F.Germană), plutonierul Petraşcu Vasile (afirmaţii licenţioase la adresa conducerii P.C.R.), plutonierul Beucă Petru (comentarii ale emisiunilor difuzate la postul de radio „Europa Liberă”). Această faţetă represivă a totalitarismului românesc, dar şi suspendarea înaintărilor în grad, din vara anului 1989, au generat şi amplificat starea de nemulţumire în rândul vânătorilor de munte, conturând un orizont de aşteptare favorabil schimbărilor majore care aveau se producă, în iarna acelui an, în România.

 

Au apărat Revoluţia de golănie

Revoluţia din Decembrie 1989 a avut, la Brad, o desfăşurare mult mai temperată decât în principalele focare ale renaşterii democraţiei româneşti, precum Timişoara, Bucureşti, Cluj, Sibiu etc. În linii mari, un nucleu curajos al demonstranţilor au ocupat sediul autorităţii publice locale, iar gorunul plantat de Ceauşescu la Ţebea a fost tăiat şi incendiat în piaţa centrală a oraşului Brad.

 

Măcel stopat la Cugir

Pe aceste coordonate, vânătorii de munte din Ţara Zarandului au avut a se implica doar în direcţiile menţinerii stabilităţii sociale, a stării de legalitate şi consolidării noii administraţii democratice. De asemenea, au acţionat cu un detaşament în oraşul Cugir, unde, datorită tactului şi acţiunii cumpănite a acestor vânători de munte, au încetat violenţele din localitate, ostaşii brădeni câştigând respectul şi încrederea populaţiei civile de acolo. După 23 decembrie 1989, o subunitate a fost dislocată de la Brad, în municipiul Deva, pentru asigurarea pazei Consiliului Judeţean al Frontului Salvării Naţionale. La Brad, un vânător de munte, lt.col. Tămăzlăcaru Mircea, era ales în calitate de preşedinte al noii puteri administrative orăşeneşti. De asemenea, până la alegerile din 1992, cel de-al doilea mandat de primar al Bradului a fost îndeplinit de către un alt ofiţer al batalionului – col. Florea Posteucă.

 

În Vale au rezistat doar 10 ani

Pe fondul noilor transformări postdecembriste, în martie 1990, lua fiinţă, la Petroşani, Brigada 7 Vânători de Munte „Burebista”, cu un batalion în aceeaşi localitate şi un divizion de artilerie montană, în garnizoana Vulcan. Renăştea, astfel, o tradiţie militară inaugurată aici, în vremuri interbelice, de Batalionul 9 Vânători de Munte. După circa un deceniu, în contextul reorganizării Armatei Române, această brigadă din Valea Jiului era desfiinţată.

Singurii continuatori ai tradiţiei trupelor alpine pe meleagurile hunedorene au rămas vânătorii de munte din Brad. În repetate rânduri, valoarea de top a „beretelor verzi” din Ţara Moţilor a fost confirmată prin calificativele excelente, acordate de conducerea Ministerului Apărării Naţionale.

 

Nou drapel de luptă

Tebea, 1 iunie 1995. Vanatorii de Munte bradeni primesc noul Drapel de Lupta

Tebea, 1 iunie 1995. Vanatorii de Munte bradeni primesc noul Drapel de Lupta

Un eveniment memorabil din destinul vânătorilor de munte zărăndeni s-a petrecut la 1 iunie 1995, chiar în ziua când unitatea împlinea 26 de ani de la înfiinţare. Prin Decret al Preşedintelui României, Batalionul 26 V.M. Brad primea noul Drapel de Luptă. Ceremonialul militar s-a desfăşurat la Ţebea, sub Gorunul lui Horea şi lângă mormântul lui Avram Iancu, în prezenţa autorităţilor statului, precum şi a delegaţilor din toate localităţile hunedorene de pe Crişul Alb.

 

Cu alonjă N.A.T.O.

Deschideri notabile înspre comunitatea militară internaţională s-au produs odată cu aderarea României la programul „Parteneriat pentru Pace”, începând cu anul 1994. Pe aceste coordonate ale cooperării, în 1995, militari din batalionul brădean au participat în Grecia, la o activitate de pregătire alpină în comun, context în care aceşti vânători de munte au impresionat prin profesionalismul lor.

La începutul anului 1996, comanda batalionului era preluată de locotenent-colonelul Vasile Bârea, manager care a reuşit să ridice standardele de pregătire ale unităţii la un nivel compatibil N.A.T.O. Cu dăruire şi perseverenţă, el a angrenat efectivele într-un amplu program de instruire, împreună cu alte unităţi alpine din ţară şi din Occident. În luna noiembrie 1997, alpinii brădeni au prezentat, la aplicaţia multinaţională „Cooperative Determination ’97”, o serie de exerciţii militare, în poligonul Întregalde. Peste câţiva ani, în 2001, o grupă din Batalionul 26 V.M. Brad a fost invitată în Elveţia, pentru antrenamentele de iarnă din Munţii Alpi.

În anul 2006, Comisia de Heraldică şi Denumiri a M.Ap.N. acorda însemnul heraldic al batalionului, sub deviza „Semper Paratus” – „Pregătire fără încetare”, ceea ce-i atribuie o personalitate distinctă în arma Vânătorilor de Munte. Această efigie se află încrustată şi pe „Crucea Vânătorilor de Munte”, ridicată de Batalionul 26 V.M. pe Vârful Curcubăta Mare, de ziua lor, la 3 noiembrie 2007, „in memoriam” eroilor Diviziei 3 Munte.

După integrarea ţării noastre în Alianţa Pactului Nord-Atlantic (2004), vânătorii de munte hunedoreni şi-au construit un prestigiu distinct în comunitatea interaliată. Vom aminti că, în anul 2003, Batalionul 26 V.M. „Avram Iancu” Brad a fost reprezentat în S.U.A., la antrenamentele din cadrul Programului „MIL to MIL”.

Începând cu anul 2006, militari din această unitate au îndeplinit misiuni pe teatrele de război din Irak, în cadrul operaţiunii „Iraqi Freedom”, precum şi de asigurare a securităţii I.S.A.F., în Afganistan. Totodată, personal din cadrul batalionului a acţionat în zonele „fierbinţi” din sud-estul Europei, cum va fi fost misiunea de menţinere a păcii „EUFOR – ALTHEA” în Bosnia – Herţegovina, executată în anul 2009.

 

Cu chinezii pe Muntele Găina

Pe linia colaborării cu forţe specializate în lupta montană, din alte armate de pe Mapamond, Batalionul 26 V.M. „Avram Iancu“ Brad a desfăşurat, în 2009-2010, «Exerciţiul de instruire în comun româno-chinez „Friendship Action“». În acest program, vânătorii de munte chinezi s-au antrenat alături de cei hunedoreni, în zona Brad – Găina – Abrud. Pentru armata chineză, acest antrenament a reprezentat cea dintâi activitate de instruire în cooperare cu militari dintr-o ţară NATO sau din Europa. A doua etapă a Exerciţiului de instruire româno-chinez a avut loc în China, unde o subunitate din Batalionul 26 V.M. „Avram Iancu“ s-a deplasat cu o aeronavă militară C-130 „Hercules“. Antrenamentul alpin s-a desfăşurat la o bază chineză situată la peste 2000 metri altitudine. Astfel, vânătorii de munte hunedoreni au fost prima structură din Armata României prezentă la un exerciţiu în China.

Atât pe parcursul aplicaţiilor multinaţionale, cât mai cu seamă în misiunile O.N.U. şi N.A.T.O., vânătorii de munte din Brad s-au comportat cu demnitate, onoare, curaj şi spirit umanitar, valenţe care i-au transformat în autentici „ambasadori” ai ţării noastre pe Mapamond.

Valoarea ridicată a acestei unităţi în specialitatea Vânătorilor de Munte a fost confirmată şi prin numărul ofiţerilor de aici, care au reuşit să ajungă la gradul de general, îndeplinind funcţii de conducere în Armata Română. Astfel, şi-au început şi desăvârşit cariera, sub stindardul Batalionului de la Brad, generalii: Ciulea Nicolae Victor, Degeratu Constantin, Creţ Teodor Vasile, Andreica Ştefan, Tămăzlăcaru Mircea, Bârea Vasile, Posteucă Florea.

În ziua de 7 septembrie 2014, cu ocazia Serbărilor Naţionale de la Ţebea şi împlinirii a 45 de ani de activitate neîntreruptă a unităţii, Drapelul de Luptă al Batalionului 26 Vânători Munte „Avram Iancu” Brad a fost decorat cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler.

La 12 octombrie 1961, comandantul U.S. Army Special Warfare Center îl întâmpina pe preşedintele John Kennedy purtând bereta verde, interzisă pe atunci de birocraţii militari americani. Preşedintele, nu numai că nu a considerat asta o abatere şi nu l-a destituit pe general, dar a şi numit bereta verde a trupelor alpine „un simbol al excelenţei”. Cu un destin istoric dedicat slujirii patriei şi comunităţii locale, Vânătorii de Munte hunedoreni ilustrează, iată, această valoare a excelenţei, continuându-şi misiunea sub semnul florii de colţ, atât pe plan naţional, cât şi în concertul forţelor O.N.U. şi ale N.A.T.O.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

șaisprezece − șapte =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ACTUALITATE
Lansarea implementării proiectului: ,,Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I”, cod SMIS 122812         Mega-construcțiile părăsite ale căii ferate Deva – Brad         CULTURA PRIETENIEI, PRIETENIA CULTURII heART COUTURE, un proiect al regăsirii prin intermediul artei         14 acțiuni de stingere a incendiilor de vegetație uscată         Șofer de 87 de ani implicat într-un accident mortal         Tragedie în penitenciar. Un polițist a fost găsit mort         Șofer băut oprit după ce a făcut ravagii pe străzile din Petroșani         Violență în familie. Tânără bătută de soț cu pumnii         CNAIR reclamă defecte și degradări pe Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj -Deva         Igienizarea covorului din casa – mentinerea sanatatii intregii familii         Cearta în familie, una dintre cele mai neobișnuite situații pentru care ai putea avea nevoie de-un împrumut         Castelul Corvinilor a intrat în șantier         Accident grav pe șoseaua Hunedoara – Deva         Un tânăr a furat o mașină și a provocat un accident         PĂREREA SPECIALISTULUI NICULESCU. Este sau nu este fierul vechi adevărata miză la Mintia?         Carmen Hărău : „ Dăncilă a plecat, dar PSD a rămas!”         Drumul județean spre cetățile dacice se dezintegrează vizibil         Imagini spectaculoase cu lupul care a dat târcoale unui grup de turişti în Retezat         Spargere la Kaufland Petroșani         Prețuri promoționale la operațiile de cataractă și dioptrii, cu cele mai bune cristaline multifocale, la Opticline Dr. Angelescu