Încep examanele de titularizare în județul Hunedoara

524

Miercuri, 21 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice şi catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2021.

Pentru susţinerea probei scrise la titularizare, în judeţul Hunedoara s-au înscris 524 de candidaţi, dintre care 84 de candidaţi provin din promoţia curentă.

„Proba va începe la ora 9:00, în două centre de concurs, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naţionale, privind normele de acces în spaţiile de examen, în vederea protejării candidaţilor şi a personalului implicat, în contextul situaţiei epidemiologice generate de pandemia de Covid-19. Candidaţii trebuie să fie prezenţi în sală cel mai târziu la ora 8:15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situaţiile speciale (candidaţi nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficienţe de vedere”, a informat Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site în data de 3 august.

În judeţul Hunedoara sunt disponibile 73 posturi didactice şi catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată: 63 în mediul urban şi 10 în mediul rural.

Cele mai multe posturi vacante pentru titularizare vizează următoarele discipline şi specializări: educatoare, institutor pentru învăţământul preşcolar (102 candidaţi), învăţător sau institutor pentru învatamantul primar (73 candidaţi) educaţie fizică şi sport (66 candidaţi).

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.