Șefii CJ Hunedoara au pierdut procesul cu Carmen Guran

Carmen Guran, director executiv al Direcției Tehnice din cadrul Consiliului Județean Huendoara, a câștigat procesul prin care a solicitat suspendarea hotărârii Consiliului Județean Hunedoara, prin care a fost desfiinţată Direcţia Tehnică a instituţiei şi a dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara de demitere a directorului acesteia. Ambele decizii au fost luate de șefii CJ Hunedoara în luna februarie a acestui an.

Carmen Guran, care a obținut postulprin concurs, a contestat în instanță actele administrative, iar atât Tribunalul Hunedoara, cât și Curtea de Apel Alba Iulia i-au dat dreptate.

„În motivarea cererii reclamanta arată că a fost numită în funcția publică de conducere de director executiv – Direcția Tehnică și Investiții prin Dispoziția nr. 322/2017, urmare a câștigării concursului organizat în acest sens. Cu privire la actele atacate arată că sunt nemotivate și adoptate cu încălcarea prevederilor art. 94 din Legea 215/2001 și art.28 din Legea nr. 188/1999. În concret, se arată că fundamentarea desființării direcției tehnice este pur formală, singurul scop urmărit fiind desființarea postului său”, se arată în dosar.

Reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara au respins acuzațiile aduse de Carmen Guran, susținând că deciziile au fost adoptate legal.

În procesul judecat pe fond, la Tribunalul Hunedoara, instanța a stabilit următoarele:

Prin Hotărârea nr. 26/2019 adoptată de  Consiliul Județean Hunedoara în data de 31.01.2019 s-a aprobat  organigrama și statul de funcții  ale aparatului  de specialitate  al Consiliului Județean Hunedoara, conform Anexei nr. 1 și  nr. 2 care  fac parte  integrantă din prezenta, iar prin Dispoziția  nr. 38 din 01.02.2019, s-a dispus  eliberarea  reclamantei  Guran Carmen din  funcția publică  de conducere  de director  executiv al Direcției tehnice și investiții din aparatul de  specialitate  al Consiliului  Județean Hunedoara, ca urmare  a desființării  Direcției tehnice  și investiții.

Beneficiind de prezumțiile de legalitate și veridicitate,actele administrative sunt  executorii  din oficiu.

Suspendarea executării actului administrativ se poate dispune,în temeiul art.14 alin.1, din Legea contenciosului administrativ,până la pronunțarea instanței de fond, dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiții,care trebuie dovedite de reclamant:

1) existența unui caz bine justificat, și

2) prevenirea unei pagube iminente.

Atât  cazul bine justificat cât și paguba  a cărei iminentă  producere ar fi  înlăturată prin suspendarea  executării  actului trebuie  să fie indicate în concret și dovedite de  reclamant, nu  doar  afirmate.

Principiul  legalității  actelor administrative presupune însă,atât ca  autoritățile  administrative  să nu încalce legea, cât și ca toate  deciziile  lor  să se întemeieze pe lege. El impune ,în  egală măsură ca respectarea acestor exigențe de către  autorități să fie în  mod  efectiv  asigurată.

Prin urmare în procesul  executoriu din  oficiu a actelor  administrative trebuie  asigurat  un echilibru precum și  garanții de  echitate  pentru particulari întrucât acțiunile  autorităților  publice  nu pot fi discreționare, iar legea trebuie  să furnizeze individului o protecție  adecvată împotriva  arbitrariului.

Tocmai de aceea,suspendarea executării actelor administrative trebuie  considerată  ca fiind  în realitate,un eficient instrument  procedural, aflat la îndemâna instanței de  judecată pentru a asigura respectarea principiului legalității, fiind  echitabil ca atâta  timp judecătorul  se află în proces de evaluare  acestea  să nu-și  producă efectele asupra  celor  vizați.

Cât privește prima condiție, aceea a existenței unui caz bine justificat instanța reține că această condiție este îndeplinită.

Astfel, existența unui caz bine justificat presupune existenței unei puternice îndoieli asupra prezumției de legalitate de care se bucură un act administrativ, de natură a înfrânge principiul potrivit căruia actul administrativ este executoriu din oficiu.

Instanța investită cu soluționarea cererii de suspendare nu poate trece la verificarea condițiilor de fond,de temeinicie ale dispozițiilor atacate, întrucât aceasta ar însemna o prejudecare a fondului litigiului. Totuși, la o apreciere de ansamblu a actului,instanța constată că acesta prezintă motive de nelegalitate vădită.

Astfel, atunci când  în cuprinsul  art. 2 alin.1  lit t  din Legea  nr. 554/2004 se vorbește de  împrejurări legate de starea de fapt și de drept , legea nu distinge între normele de procedură  administrativă cărora le este  supus actul  și normele  de drept material administrativ în aplicarea  cărora a fost emis. De aceea indiciile de nelegalitate pot viza încălcări  atât  ale normelor de drept  procedural cât  și ale  normelor de  drept material  esențial  este  ca acestea  să fie evidente , să  poată fi identificate  cu ușurință, la nivelul  aparențelor .

Reclamanta în cererea de  suspendare  trebuie să ofere  unele elemente  probatorii  care să permită  formarea  unui dubiu serios, un stadiu incipient al convingerii că, în  final este  posibil  ca prezumția  de  legalitate să fie răsturnată, determinant în cererea de  suspendare  fiind formarea  dubiului  asupra legalității  iar nu  demonstrarea nelegalității înseși.

Or, în speță  se observă  cu ușurință  că proiectul de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a statului de funcții ale  aparatului de specialitate  ale  Consiliului  Județean Hunedoara nu a figurat pe ordinea de zi  dispusă de  Președintele  Consiliului  Județean Hunedoara prin Dispoziția  nr. 30/2019 privind convocarea Consiliului  Județean Hunedoara pentru data  de 31 ianuarie 2019, orele 13 și nici  nu a fost  adus la cunoștință  publică  prin  intermediul  mass-media(f.34-72).

Nici nu putea  figura  pe ordinea de zi  aferentă ședinței din 31.01.2019, atât timp cât la data  convocării  și anume 25.01.2019 nu era înregistrată nici expunerea de motive , nici raportul  de specialitate și nici avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Se remarcă, faptul că  expunerea de  motive  poartă  nr. de înregistrare  1234/29.01.2019, raportul  de specialitate  poartă nr. de înregistrare  1235/29.01.2019, iar avizul  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a fost  solicitat  cu adresa  nr. 1256/29.01.2019 , proiectul de  hotărâre  fiind întocmit în baza  expunerii de motive din 29.01.2019 (f.107-130).

Fără o cercetare  aprofundată  se  observă că la data convocării  ședinței  de consiliu din 31.01.2019 și la data  publicării ordinii de zi în mass media, nu era înregistrat niciunul  din actele  premergătoare  ce stau  la  baza întocmirii  și apoi adoptării  unui  proiect de hotărâre .

Apoi, se observă din procesul-verbal  încheiat  în ședința ordinară  a  Consiliului  Județean Hunedoaradin 31 ianuarie 2019, că președintele Consiliului  Județean Hunedoara Bobora Mircea a solicitat în temeiul art. 43 alin.1 din Legea nr. 215/2001 suplimentarea  ordinii de  zi cu proiectul  de hotărâre  contestat fără a menționa sau motiva urgența .

Conform  art. 43 alin.1 din Legea  nr. 215/2001 A , suplimentarea ordinii de zi  se poate face  doar motivat și numai pentru probleme urgente  care nu pot fi amânate  până la următoarea  ședință ordinară a Consiliului  Județean .

În plus  avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici invocat în  cuprinsul întâmpinării  a fost înregistrat  la  Consiliului  Județean Hunedoara doar în data de 31.01.2019,în ziua  ședinței  Consiliului   Județean , fără a  fi menționată  ora.

Raportat  la împrejurările  legate de starea de fapt  și de drept  ce au determinat  emiterea  hotărârii nr. 26/31.01.2019 există indicii  aparente de răsturnare  a prezumției de legalitate  ce creează o îndoială serioasă cu privire la legalitatea  actului  ceea ce conduce la concluzia  că a  fost  demonstrată existența  cazului  bine justificat .

Celelalte aspecte  de nelegalitate  invocate de  reclamantă  presupun analiza fondului cauzei, ceea ce  ar însemna  o prejudecare  a fondului litigiului , nepermis de  calea reglementată  de art. 14  din Legea  nr. 554/2004.

Și cerința  pagubei iminente  ce s-ar produce  reclamantei  în cazul executării   imediate  este îndeplinită în cauză  și aceasta  desigur că nu numai în considerarea  pierderii funcției  și drepturilor salariale câștigate  în temeiul  unui concurs legal  desfășurat ci față de  specificul  activității   derulate  de Direcția  tehnică  și  investiții  din cadrul Consiliului  Județean Hunedoara .

Toate  aceste  elemente, deopotrivă de  ordin obiectiv  și subiectiv justifică suspendarea în temeiul  art. 14 din Legea nr. 554/2004 a  executării actelor administrative  a căror legalitate  se contestă  până la pronunțarea  instanței de fond.

Cum emiterea Dispoziției  nr. 38/2019 privind eliberarea din funcția publică de conducere de director executiv al Direcției tehnice  și investiții  a reclamantei Guran Carmen_  s-a dispus  în aplicarea Hotărârii  nr. 26/2019 în privința  căreia  s-a demonstrat  atât  cazul  bine justificat  cât și paguba iminentă  este evident  că și în  acest caz  sunt  îndeplinite  cerințele art. 14 din Legea  nr. 554/2004.

Așa fiind  pentru motivele expuse  în raport de  îndeplinirea  condițiilor  prevăzute cumulativ de art. 14  din Legea nr. 554/2004 se va  admite cererea  formulată de  reclamanta Guran Carmen și se va dispune  suspendarea  executării  actelor administrative  contestate în prezentul  litigiu, până la  pronunțarea  instanței de fond.

Potrivit art. 451  alin.2 C.pr.civilă (2) Instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei. Măsura luată de instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său.

Instanța recunoaște  că reclamanta  a beneficiat  de asistență juridică  calificată, dar raportat la  obiectul  dosarului,la complexitatea  cauzei dar și la caracterul  lor rezonabil , dat fiind  că în fața  tribunalului  a existat  un singur termen de  judecată, reduce  onorariul  de avocat  de la 5950 lei  la 2000 lei la  care se adaugă  cheltuielile  privind  plata  taxei de  timbru.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

doi + 13 =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ACTUALITATE
Prins la furat, deși trebuia să rămână în izolare         Tânără anchetată după ce a fugit de la locul accidentului         Accident rutier. Biciclist rănit grav         Tineri trimiși în carantină pentru că nu au respectat măsura izolării         Hoți prinși la Mina Paroșeni         Hunedorean prins cu țigări de contrabandă         556 de hunedoreni vindecați de Covid 19         RECOMANDĂRI ALE POLIȚIȘTILOR, PENTRU O MINIVACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ         CJ Hunedoara distribuie echipamente de protecție spitalelor suport Covid-19         Drumul Județean 687 Hunedoara – Călan. Cum s-a lucrat în ultimul an la șoseaua modernizată pe fonduri UE         O piesă deosebită din colecțiile Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie         Au început lucrările de anvelopare la Blocul 79, strada Bejan, din Deva         Drumul Cerbăl – Socet intră în șantier         Situația cazurilor COVID-19 la unitățile din subordinea CJ Hunedoara         DN 7 A a intrat în reparații         Povestea viaductelor „gemene” de pe vechea cale ferată Deva – Brad         Accident mortal în Petroșani, pe trecerea de pietoni         Doi hunedoreni trimiși în carantină după ce nu au respectat măsurile de autoizolare         Polițistul Florin Bolosin, trecut în rezervă. Ce spune despre munca în Poliție         A fost reluată susținerea probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere