„PRO-ECHITATE” – UN PROIECT AL UNIVERSITĂȚII ALBAIULIENE DEDICAT SUSȚINERII ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR ÎN PREGĂTIREA VIITOAREI CARIERE SOCIO-PROFESIONALE

116

Puternic implicată în acțiuni concrete de sprijinire a performanței educaționale a elevilor și studenților și de susținere motivațională a tuturor tinerilor care doresc să își desăvârșească pregătirea socio-profesională prin studii de nivel universitar, UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA derulează, perioada 3 mai – 14 decembrie 2018, proiectul „PROGRAM INTEGRATIV DE CREȘTERE A ECHITĂȚII SOCIALE PENTRU ELEVII ȘI STUDENȚII DIN MEDIILE DEFAVORIZATE PRIN MĂSURI DE FACILITARE A ACCESULUI LA STUDII ȘI A INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII (PRO-ECHITATE)”, cofinanţat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin  Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – Contract CNFIS-FDI-2018-0024, director de proiect: Conf. univ. dr. Lucian Marina.

Proiectul vizează elevii provenind din licee din mediul rural și orașele sub 10.000 de locuitori din județele Alba și Hunedoara, precum și studenții Universității albaiuliene care și-au finalizat studiile liceale în instituții din mediul rural și orașele sub 10.000 de locuitori. Sunt implicați în proiect studenți din cadrul tuturor celor cinci facultăți ale UAB: Facultatea de Istorie și Filologie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Printre activitățile destinate facilitării accesului la studii superioare și accesului pe piața muncii al liceenilor și, respectiv, al studenților se numără ateliere inovative de managementul carierei și orientare profesională, încheierea unor parteneriate sustenabile cu mediul economic, studii și analize, acțiuni de suport direct și facilitare a accesului pentru elevi și studenți, precum și dezvoltarea de instrumente on-line de comunicare și informare. Proiectul are ca principal obiectiv creșterea echității în accesul la studii superioare și pe piața muncii pentru elevii și studenții din mediile menționate și dezvoltarea integrată a planurilor de la nivel instituțional privind inserția pe piața muncii și echitatea socială.

Pe lângă workshop-urile și atelierele pe domenii privind managementul carierei destinate elevilor și studenților, aceștia din urmă au avut posibilitatea să învețe să își întocmească propriul plan de carieră (consiliați fiind de specialiști), peste 170 de studenți urmând să fie premiați pentru aceste planuri de carieră personală. Planul de carieră este un instrument de pregătire a inserției pe piața muncii, dezvoltat în cadrul proiectului PRO-ECHITATE. Alături de studenții care participă la această competiție, sunt premiați toți studenții voluntari implicați în proiect, și ei proveniți din zonele și instituțiile presupuse de specificul proiectului (absolvenți ai unor licee din mediul rural și din orașe sub 10.000 de locuitori). Premierea se face în condițiile stabilite de Metodologia de susținere a elevilor și studenților pentru echitate și inserție pe piața muncii

Au beneficiat de activităţile specifice desfășurate în cadrul proiectului 240 de elevi de clasele XI-XII, din mediul rural, din categorii dezavantajate socio-economic și de la liceele din localități sub 10.000 de locuitori, peste 300 de studenți din mediile defavorizate și peste 250 de participanți la workshop-uri despre inserția tinerilor pe piața muncii. Proiectul vizează atingerea câtorva obiective strategice: facilitarea accesului pe piața muncii pentru studenții provenind din medii defavorizate, prin acțiuni de susținere directă, orientare și consiliere în carieră; creșterea gradului de corelare a ofertei universitare cu piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, workshop-uri, studii și planuri instituționale; facilitarea accesului la studii superioare a liceenilor provenind din mediul rural și orașele sub 10.000 de locuitori prin acțiuni de susținere directă, consiliere și orientare profesională; creșterea gradului de informare despre accesul la studii superioare și inserția pe piața muncii; integrarea instrumentelor on-line cu utilizatori multipli de la nivel instituțional.

Numărul considerabil de elevi și studenți care și-au manifestat dorința de a se implica activ în activitățile acestui proiect, precum și colaborarea eficientă cu partenerii instituționali (în special ISJ Alba și ISJ Hunedoara) și cu angajatorii sunt de natură să confirme importanța și beneficiile acestuia, cu rezultate pe termen scurt, mediu și lung.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *