DREPTUL ŞI REPLICA. Deputatul PSD Laurenţiu Nistor minte şi dezinformează în cazul Sarmizegetusa Regia

128

Pădurile din inima regatului dac vor creşte până la sfârşitul veacurilor, cu sau fără protecţie specială. Dar alte cetăţi dacice n-au să mai răsară în Munţii Orăştiei. Şi dacă nu le protejăm cum se cuvine acum când încă le mai avem, ele vor dispărea definitiv. Asta nu înţelege deputatul PSD Laurenţiu Nistor care minte şi dezinformează în legătură cu protejarea sitului arheologic monument UNECO din Munţii Orăştiei

laurentiu nistor (12)

Laurenţiu Nistor, deputat şi preşedinte PSD Hunedoara, s-a angajat să depună un amendament la modificarea Codului Silvic prin care fortificaţiile dacice Sarmizegetusa Regia şi Feţele Roşii (Monumente UNESCO) urmau să fie scoase din fondul forestier. Nistor a declarat public că a depus amendamentul, dar n-a făcut-o. Asta-i minciuna.

Apoi, într-un drept la replică transmis redacţiei noastre, deputatul PSD încearcă să demonstreze că nu era nevoie de amendament deoarece Codul Silvic, în forma actuală, protejează monumentul istoric. Asta-i dezinformarea.

De altfel, Nistor recunoaşte în replica trimisă redacţiei noastre că vestigiile istorice nu sunt protejate de noul Cod Silvic. Altfel nu ar veni cu promisiunea că va iniţia o hotărâre de guvern pentru protejarea cetăţilor. După toată zbaterea ne-am ales cu o nouă promisiune.

În 25 de ani, toate partidele care s-au perindat la putere (şi PSD-ul domnului Nistor a stat jumătate din acest timp la guvernare) au promis să pună monumentul istoric înaintea protecţiei pădurii şi n-au mişcat un pai.

Putregaiul care ne îngroapă istoria

Pe parcursul anului trecut, 30 de arbori au căzut peste zidurile cetăţii Sarmizegetusa Regia provocând stricăciuni în situl istoric monument UNESCO. Din 2004 au fost peste 500 de astfel de cazuri. Pădurea din perimetrul cetăţilor este definită de silvicultori ca pădure „în declin”, cu arbori bătrâni şi găunoşi care se prăbuşesc în bătaia vântului. Trunchiuri cad peste zidurile cetăţii şi rădăcinile desţelenite scurmă în situl istoric producând daune ireparabile.

După interminabile discuţii între administraţia cetăţilor şi silvicultori s-a ajuns la concluzia că singura soluţie este scoaterea monumentului arheologic UNESCO din fondul forestier prin amendarea Codului Silvic. Amendamentul a fost scris la consiliul judeţean şi urma să fie depus de deputatul PSD Laurenţiu Nistor.

B26

La început a fost minciuna

Preşedintele PSD Hunedoara a minţit când a spus că a depus înscrisul la Cameră şi acum este indignat de conţinutul articolului  intitulat ,,DIN TOPOR. Minciunile deputatului Laurenţiu Nistor lasă Sarmizegetusa Regia la mâna pădurarilor”, apărut în ediția scrisă din 4 martie 2015 a cotidianului ,,Ziarul hunedoreanului”, motiv pentru care ne transmite un drept la replică în care spune că: „Textul articolului reflectă o abordare superficială şi o analiză pur personală şi părtinitoare a autorului, Marcel Bot, în raport cu informaţiile rezultate din documentarea domniei sale asupra scopului şi modului în care a fost redactat şi adoptat de către Parlamentul României a textului Codului silvic. Cu regret constat că articolul publicat nu reprezintă un demers jurnalistic profesional ce ar trebui să caracterizeze obiectivitatea şi realitatea informaţiilor oferite de către cotidianul ,,Ziarul hunedoreanului”. Deputatul PSD Laurenţiu Nistor nu suflă un cuvânt despre minciuna sa cu privire la amendament şi încearcă să se scoată prin dezinformare, interpretând aiuristic câteva pasaje din noul Cod Silvic, după cum se va vedea în cele de mai jos.

Apoi a urmat dezinformarea grosolană

„Pentru corecta informare a opiniei publice, solicit redacţiei cotidianului ,,Ziarul hunedoreanului” publicarea prezentului DREPT LA REPLICĂ: Codul Silvic este o însumare de principii generale care structurează cadrul legal al gestionării fondului silvic la nivel naţional. Documentarea unui material de presă presupune, cel puțin, consultarea documentului la care face referire, în acest caz, Codul Silvic. În acest sens, aș dori să îi indic domnului Marcel Bot, articolulului 37 din „L E G E A pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic „, care prevede: „37. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 26. – (1) Pentru conservarea şi ameliorarea biodiversităţii se vor lua în considerare cele 4 forme ale acesteia: genetică, a speciilor, ecosistemică, peisagistică. _(2) CONSTITUIREA DE ARII NATURALE PROTEJATE ÎN FONDUL FORESTIER SE REALIZEAZĂ POTRIVIT LEGISLAŢIEI SPECIFICE ÎN VIGOARE, CU AVIZUL PREALABIL AL AUTORITĂŢII PUBLICE CENTRALE CARE RĂSPUNDE DE SILVICULTURĂ.  (3) PĂDURILE VIRGINE ŞI CVASIVIRGINE VOR FI STRICT PROTEJATE ŞI SE VOR INCLUDE ÎN «CATALOGUL NAŢIONAL AL PĂDURILOR VIRGINE ŞI CVASIVIRGINE», CONSTITUIT CA INSTRUMENT DE EVIDENŢĂ ŞI GESTIUNE PRIN ORDIN AL CONDUCĂTORULUI AUTORITĂŢII PUBLICE CENTRALE CARE RĂSPUNDE DE SILVICULTURĂ. PENTRU RECUNOAŞTEREA VALORII EXCEPŢIONALE ŞI ASIGURAREA PROTECŢIEI PE TERMEN LUNG, PĂDURILE VIRGINE ŞI CVASIVIRGINE SE VOR INCLUDE, DUPĂ CAZ, ÎN PATRIMONIUL MONDIAL UNESCO, REZERVAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI/SAU INTEGRAREA ACESTORA ÎN ZONELE DE PROTECŢIE STRICTĂ A PARCURILOR NAŢIONALE SAU NATURAL”.  În consecință, așa cum reiese din cele redate mai sus, Codul Silvic în sine are o prevedere în care se încadrează pădurea din Munții Orăștiei. PROTECȚIA STRICTĂ se va aplica și în cazul fondului forestier şi, implicit, a cetăţii dacice de la Sarmizegetusa Regia”.

Nistor o dă de-a-ndoaselea

Deputatul PSD Laurenţiu Nistor foloseşte pasajul cu „Patrimoniul Mondial UNECO” într-un fel care demonstrează clar că nu înţelege o iotă din legea pe care a votat-o. Codul Silvic are în vedere pădurile virgine ce vor putea fi declarate monument al naturii în patrimoniul UNESCO, iar „protecţia strictă” se referă la vegetaţie, nicidecum la monumentele istorice. În cazul invocat de Nistor se interzic (pe bună dreptate) tăierile de copaci, în timp ce amendamentul (pe care Nistor nu l-a depus) ar fi permis tăierea arborilor fără aprobări speciale în perimetrul cetăţilor UNESCO, tocmai pentru a proteja vestigiile istorice. Mai pe înţelesul domnului Nistor: amendamentul pe care îl invocaţi este exact opusul celui pe care aţi minţit că l-aţi depus.

DSC00257

Deputatul PSD se bate cu mâna lui

La finalul dreptului la replică, Laurenţiu Nistor îşi desfiinţează propriile argumente, admiţând că noul Cod Silvic nu rezolvă problema invocată de arheologi. „Mai mult, revin cu precizarea că pentru cazurile punctuale, cum este şi cel al cetăţilor dacice nu numai din Munţii Orăştiei, metoda legală de urmat este adoptarea unei hotărâri de guvern care să adapteze Codul silvic la situaţiile particulare deosebite, care nu au putut fi integrate în prevederile cadrului legal general. În momentul în care Codul Silvic va fi publicat în Monitorul Oficial, după promulgare, vom iniţia împreună cu autorităţile judeţene un proiect de hotărâre de guvern pentru scoaterea cetăţilor din fondul forestier şi în acest mod problema cetăţii dacice de la Sarmizegetusa Regia va fi rezolvată. Autorul articolului a publicat această informație, desigur, într-un mod tendențios. Motiv pentru care am fost obligat să amintesc acest lucru”, ne bate obrazul deputatul PSD.

Nepăsare, minciună şi nemărginită ipocrizie

În mandatul Guvernului Ponta, cel puţin 50 de arbori au căzut peste vestigiile arheologice de la Sarmizegetusa Regia. Vladimir Brilinsky, administratorul monumentului istoric UNESCO, a avut zeci de intervenţii la silvicultorii numiţi de PSD în structurile de conducere şi a obţinut scoaterea celor 18,3 hectare de teren din rezervaţia Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina. O victorie semnificativă, dar insuficientă a istoriei în disputa cu ecologismul dus în extremis. Mai era nevoie ca deputatul Laurenţiu Nistor să-şi respecte promisiunea despre care a minţit că a dus-o la bun sfârşit. Deputatul PSD se simte jignit că a fost prins cu minciuna şi încearcă să se scoată dezinformând în temeiul dreptului la replică. E posibil ca Laurenţiu Nistor să nu înţeleagă nici acum de ce NU e bună PROTECŢIA STRICTĂ a pădurilor în situl arheologic. Oricâţi arbori se vor prăpădi la Sarmizegetusa Regia, alte şi alte seminţe vor împăduri Munţii Orăştiei până la sfârşitul veacurilor, dar nicio cetate dacică nouă nu va mai creşte în locul celor ce pier din nepăsare, minciună şi nemărginită ipocrizie.

 

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.