CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA – 10 ani în 10 zile (I)

Hunedoara, o prioritate investiţională pentru judeţ

Consiliile Judeţene din România au fost înfiinţate în 1992, ca urmare a uneia din primele măsuri adoptate în România după Revoluţia din decembrie 1989 în organizarea administraţiei publice la nivel local.

[wzslider autoplay=”true” info=”true” lightbox=”true”]

Conform prevederilor legale în vigoare, Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Instituţia, care poate fi denumită şi Parlamentul unui judeţ, este compusă din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii. De asemenea, Consiliul Judeţean ales în conformitate cu prevederile legii se completează cu preşedintele consiliului judeţean, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia. Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara este, din 2004, deci de 10 ani, Mircea Ioan Moloţ, reprezentant al Partidului Naţional Liberal. Ca orice instituţie, Consiliul Judeţean are mai multe atribuţiuni, stabilite prin lege. “Dintre cele mai importante atribuţii ale Consiliului Judeţean le consider pe cele legate de dezvoltarea economico-socială şi gestionarea patrimoniului judeţului”, a declarat Mircea Ioan Moloţ, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara.

foto citat Molot“Am avut permanent o politică investiţională bazată pe trei priorităţi: infrastructură, sănătate, cultură. Grija mea cea mai mare a fost să distribui aceste investiţii echitabil, deoarece am luat întotdeauna în serios obligaţia pe care mi-o impune această funcţie: aceea de a răspunde în mod egal de TOŢI locuitorii judeţului”
Mircea Ioan Moloţ
Preşedinte CJ Hunedoara

Primarul Arion recunoaşte: La Hunedoara s-au făcut investiţii de esenţă, nu fiţe electorale

Judeţul Hunedoara este compus din 69 de unităţi administrativ-teritoriale, respectiv 7 municipii, 7 oraşe şi 55 de comune. Conform atribuţiilor sale legale, Consiliul Judeţean Hunedoara a alocat, pentru fiecare dintre aceste localităţi, sume pentru dezvoltare sau a făcut investiţii directe. Municipiul Hunedoara, considerată cea mai mare localitate a judeţului până la recensământul din 2011, a beneficiat, în ultimii 10 ani, de multe investiţii realizate de către Consiliul Judeţean. „În ultimii ani am avut o colaborare foarte bună cu Consiliul Judeţean. Multe din lucrările care s-au făcut în municipiul Hunedoara nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul judeţului. E adevărat că, pentru unii, unele investiţii nu sunt foarte vizibile, gen canalizare şi apă, dar sunt foarte necesare şi sporesc cu mult confortul cetăţeanului. Cred că la ora actuală avem una dintre cele mai moderne staţii de tratare a apei din ţară şi, de asemenea, cele mai multe drumuri care au suportat lucrări de reabilitare şi reparaţii. De asemenea, am primit sprijin pe zona şcolilor, a bisericilor şi, nu în ultimul rând, la stadionul Corvinul din localitate. Eu sper ca în continuare această colaborare să funcţioneze pentru că, până la urmă, nici eu şi nici preşedintele CJ nu facem aceste lucruri pentru noi, ci le facem pentru oameni. Vrem să rămână durabile în timp şi să asigure un confort aşa cum şi-l doreşte orice locuitor al municipiului Hunedoara şi al judeţului Hunedoara”, a declarat Viorel Arion, primarul municipiului Hunedoara. Aşa cum spunea acesta, lucrările finanţate de CJ pentru reţelele de apă şi canalizare sunt mai puţin vizibile, dar extrem de utile şi necesare locuitorilor municipiului Hunedoara.

Investiţiile se văd când locuitorii deschid robinetele de apă

Astfel, pe programul ISPA, până în 2012, Consiliul Judeţean, prin operatorul autorizat APAPROD, care se află în subordinea sa, a alocat sume importante pentru acest tip de infrastructură din municipiul Hunedoara. Totalul investiţiilor la capitolul apă potabilă este de aproape 31,2 milioane de lei, aici incluzându-se nu doar reţelele propriu-zise, care au fost reabilitate pe circa 50 de străzi din municipiu, ci şi uzine noi de apă, care cuprind captarea din Râu Bărbat, staţie de tratare a apei pe Dealul Sânpetru, şi trei rezervoare, în zonele Sânpetru, Ciuperca şi Chizid 2. La capitolul canalizare investiţiile au fost în valoare de peste 57 de milioane de lei, pe aproximativ 70 de străzi din Hunedoara fiind reabilitată reţeaua existentă sau construindu-se segmente noi. În ce priveşte canalizarea, mai trebuie spus că, prin fonduri de la CJ, tot pe programul ISPA, s-au mai realizat un colector principal, două bazine de retenţie, două staţii de pompare a apelor uzate şi o cameră de separaţie.

Investiţiile continuă. Ce urmează în date şi cifre

În prezent, în municipiul Hunedoara, se derulează, cu sprijin financiar de la Consiliul Judeţean, şi alte lucrări de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare, în valoare de aproximativ 150 de milioane de lei. La capitolul apă sunt în reabilitare reţeaua de aducţiune şi 4 rezervoare de înmagazinare, iar în construcţie sunt 3 staţii noi de pompare. De asemenea, reţeaua de apă va fi reabilitată şi extinsă în zonele de la Micro 1 la Micro 6 şi Serei 3 şi 4, precum şi pe străzile Severin, Dacilor, Coşbuc, Prunilor, Rotarilor, Hăşdat, 1848, Brâncuşi, Haret, Amman, Grigorescu, Maior Stângă, Ştefan cel Mare, Bălcescu, Victoriei, Ghioceilor, Buituri, Traian, Decebal, Răcăştia, Eminescu, Revoluţiei, Carpaţi şi Aleea Libertăţii. În ce priveşte canalizarea, sunt în lucru extinderea colectorului dinspre Sântuhalm, reconstruirea staţiei de epurare, amenajarea platformei pentru depozitarea nămolului şi construirea de 5 staţii de pompare a apelor uzate. De asemenea, se lucrează la extinderea reţelei de canalizare în zonele de la Micro 1 la 8 şi Serei de la 1 la 5, precum şi pe străzile Hăşdat, Rotarilor, Carierei, Slavici, Cantemir, Milescu, Pleşului, Corbului, Racoviţă, Magheru, Salciei, Furnalelor, Răcăştia, Urcuşului, Bethlem, Maior Stângă, Cloşca, Doinei, Carpaţi, Rovine Panait Cerna şi Buituri. De asemenea, din acest an, CJ Hunedoara, prin APAPROD, începe şi alte lucrări de extindere a reţelelor de apă şi canalizare în municipiul Hunedoara, inclusiv în satele aparţinătoare Răcăştie, Peştişu Mic, Zlaşti şi Boş, prin Programul operaţional Sectorial de Mediu, valoarea investiţiei fiind de peste 17 milioane de euro. În plus, pentru reabilitarea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, din municipiile Hunedoara şi Deva, din 2012 până în prezent s-au mai acordat, de la CJ, ca şi cofinanţare, fonduri în valoare de 1.094.500 lei.

CJ pentru municipiul Hunedoara: 23 de milioane de lei pentru drumuri

Revenind strict la municipiul Hunedoara, pentru acesta s-au mai alocat, în acest an, 3.900.000 de lei, pentru extinderea reţelelor de apă şi canal şi pentru reparaţii la drumuri afectate, inevitabil, de aceste lucrări. Trecând la capitolul drumuri, trebuie făcute, şi aici, câteva precizări importante. Astfel, sume importante, respectiv circa 16.940.000 de lei, au fost alocate pentru modernizarea drumului judeţean (DJ) 687, pe tronsoanele Sântuhalm – Hunedoara şi, respectiv, Hunedoara – Călan. Pentru modernizarea DJ 687 J, care face legătura între municipiul Hunedoara şi satele sale aparţinătoare şi, apoi, către comuna Cerbăl, Consiliul Judeţean a alocat, în ultimii 10 ani, suma de peste 4,3 milioane de lei, iar pentru întreţinerea altor drumuri judeţene care traversează municipiul Hunedoara au fost atribuiţi 485.000 de lei, la care se adaugă şi cheltuieli de capital la acest capitol, de reparaţii de drumuri şi străzi, conform prevederilor Hotărârilor de Guvern 1250 din 2007 şi 1155 din 2008, în valoare de 1.080.000 de lei. “Un calcul matematic ne arată că, pentru întreţinerea şi modernizarea străzilor din muncipiul Hunedoara, Consiliul Judeţean a alocat, în 10 ani, peste 23 milioane de lei. La acest capitol de infrastructură aş mai adăuga şi alte sume importante alocate pentru municipiul Hunedoara, cum ar fi 11.375.000 de lei pentru închiderea depozitului neconform (al gropii de gunoi, n.r.) sau 35.000 de lei la racordare la reţeaua centralizată de încălzire. Nu în ultimul rând doresc să amintesc şi faptul că s-au alocat, pentru obiectivul de investiţii “Infrastructura Parcului Industrial Hunedoara”, pentru executare de lucrări, suma de 5.600.000 de lei”, a afirmat Mircea Ioan Moloţ. Pe lângă aceste aspecte mai trebuie subliniat faptul că Primăriei municipiului Hunedoara Consiliul Judeţean a alocat, ca şi cheltuieli de capital, 4.670.000 de lei.

Sume de la CJ pentru sănătate, cultură, culte, învăţământ şi sport

Şi, bineînţeles, nu se poate omite de pe această listă nici stadionul Michael Klein, pentru reabilitarea acestuia CJ Hunedoara alocând suma de 763.150 de lei. Tot la capitolul sport mai trebuie adăugate finanţări din partea CJ de 644.000 de lei pentru 14 cluburi din municipiul Hunedoara, inclusiv pentru “Cutezătorii”, club al persoanelor cu handicap neuromotor. Despre activitatea sportivă din municipiul de pe Cerna mai trebuie spus că aici funcţionează singura echipă de fotbal din judeţ la un nivel divizionar superior, fiind vorba de FC Hunedoara, că în ultimii 10 ani la sala Clubului Sportiv Siderurgica s-au organizat trei ediţii ale Cupei Europei la popice sau că s-au obţinut titluri mondiale şi europene la arte marţiale de sportivi de la Elite Center, toate acestea primind finanţări de la Consiliul Judeţean. De asemenea, Consiliul Judeţean a alocat sume semnificative pentru instituţii de cultură şi de sănătate din municipiul Hunedoara, precum şi pentru bisericile, de toate riturile, din urbea de pe malurile Cernei, dar şi pentru unităţile de învăţământ. “Pentru reparaţii şi dotare cu aparatură, la Spitalul Municipal “Dr. Alexandru Simionescu” am alocat suma de 450.000 de lei, iar pentru amenajarea Centrului de Recuperare peste 1.208.000 de lei. În cadrul Programului Naţional de restaure al Castelului Corvineştilor, emblema municipiului Hunedoara, am pus la dispoziţie circa 212.000 de lei, iar pentru reabilitarea Casei de Cultură s-a alocat suma de 1.622.000 de lei. De asemenea, cât timp prevederile legale ne-au permis acest lucru, am alocat 3.700.000 de lei pentru reabilitări şi reparaţii capital la unităţile de învăţământ din municipiul Hunedoara şi din satele aparţinătoare. Sprijinul pentru biserici a reprezentat, pentru mine, dar şi pentru CJ, o obligaţie de onoare, alocându-se, pentru buna funcţionare a acestora, în 10 ani, în municipiul Hunedoara, aproape 9 milioane de lei ”, a spus Mircea Ioan Moloţ, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara.
Mâine vă vom prezenta investiţiile realizate de CJ, în ultimii 10 ani, în municipiul Deva.

 

Caseta 1
3.700.000 de lei au fost alocaţi de CJ pentru următoarele unităţi de învăţământ din municipiul Hunedoara
Reparaţii capitale
Colegiul Tehnic Matei Corvin
Colegiul Economic Emanoil Gojdu
Colegiul Naţional Iancu de Hunedoara
Şcoala Generală 5
Şcoala Generală 6
Şcoala Generală 11
Grădiniţa Program Normal 3
Grădiniţa Program Prelungit 1
Grădiniţa Program Prelungit Floarea Soarelui
Grădiniţa Program Prelungit Piticot
Grădiniţa Program Prelungit Prichindel
Reabilitări
Şcoala Generală 1
Şcoala Generală 3
Şcoala Generală 10
Şcoala Generală Peştişu Mare

Caseta 2
8.937.042 lei au fost alocaţi de CJ pentru următoarele lăcaşe de cult din municipiul Hunedoara
Biserica Ortodoxă Catedrala Eroilor
Parohia Ortodoxă Schimbarea la faţă
Parohia Ortodoxă Hunedoara II
Parohia Ortodoxă Sfinţii Împăraţi III
Parohia Ortodoxă Buituri IV
Parohia Ortodoxă Sfânta Treime VI
Parohia Ortodoxă Peştişu Mare
Parohia Ortodoxă Zlaşti
Biserica Greco Catolică Hunedoara
Parohia Romano Catolică Hunedoara
Parohia Reformată Hunedoara
Parohia Reformată Peştişu Mare
Parohia Reformată Răcăştie
Biserica Penticostală Peştişu Mare
Biserica Penticostală Golgota
Biserica Penticostală Maranata
Biserica Penticostală nr. 2 Emanuel
Biserica Baptistă Maranata
Biserica Creştină Baptistă Bethleem Hunedoara
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea

Caseta 3
1.407.150 de lei au fost alocaţi de CJ pentru următoarele cluburi sportive din municipiul Hunedoara
Stadion Michael Klein
CS FC Hunedoara
CS Shoto
CS Hyunday Rally Team
CS Karate-do Modern Iancu de Hunedoara
CS Constructorul
CS Delfinul
CS AMC Racing
CS Cutezătorii
CS Siderurgica
CS Elite Center
CS Domino
CS Nautic
CS Atletic
CS Tenis

Caseta 4
31.136.951,95 lei au fost alocaţi de CJ pentru reabilitarea reţelelor de apă din municipiul Hunedoara
Străzi din zona Sânpetru:
Furnalelor
Urcuşului
Perintei
Bursan
Cernei
Castelului
Străzi din zona MFA:
Prunilor

Străzi din zona Ciuperca:
Corvin
Topitorului
Oţelarilor
Runcului
Laminatorului
Căprioarei
Munteniei
Transilvaniei
M. Viteazu
Cerbului
Vlahuţă
Arenei

Străzi din zona Chizid 2:
Tomis
Dr. Stanca
Stejarilor
Chizid
Trandafirilor
Viorelelor
Pinilor

Străzi din zona Chizid 1:
1848
Chizid
Vladimirescu
Zorilor
Ştrandului
Trandafirilor
Bălcescu
Viitorului
Retezat
Constructorului
Drum nou
Oborului
Arenei
Delavrancea
Spicului
Vlahuţă
M. Viteazu
Prutului
Decebal
Odobescu
Bărnuţiu
Eliberării
Viorele

Caseta 5
57.036.129,43 lei a alocat CJ reţelelor de canalizare noi sau reabilitate în municipiul Hunedoara
Străzi cu reţea de canalizare nouă
Dacia
Eroilor
Rotarilor
Aleea Rotarilor
Morii
Cernei
Bogdan Vodă
Severin
M. Viteazu
Arenei

Străzi cu reţea de canalizare reabilitată
Topitorului
Mureşului
Avram Iancu
Delavrancea
Batiz
Dacia
Eliberării
Viorele
G. Enescu
Bucegi
Bălcescu
Pinilor
1848
T. Vuia
Vlahuţă
Eroilor
Zambilelor
Privighetorilor
Caragiale
Victoriei
C. Davila
I. Creangă
Republicii
Aman
Munteniei
Oţelarilor
M. Viteazu
Cocsarilor
Rusca
Prutului
Chizid
E. Varga
Brâncuşi
Păltiniş
Trandafirilor
Independenţei
Rotarilor
Cristur
Crângului
Streiului
Oltului
Corvin
Arenei
Decebal
Bărnuţiu
Ştefan cel Mare
G. Topârceanu
Aurel Vlaicu
Căprioarei
Rozelor
Ghioceilor
Rândunicii
Porumbescu
Oborului
Brazilor
Revoluţiei
Libertăţii
Traian

 

Comentarii FB

comentarii
One thought on “CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA – 10 ani în 10 zile (I)

  1. Georgel

    3,7 mil pt scoli, 8,9 mil pt “lacase de cult”? Ia mai mereti voi dracu…
    Ce ar fi sa dati banii astia pt Cluburi Sportive, de exemplu, nu la nesatuii aia de popi?

    Răspunde

Lasă un răspuns la Georgel Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ziarul Hunedoreanului