Memorandum pentru continuarea lucrărilor la Acumularea Mihăileni

228

Lucrările oprite la amenajarea Lacului de acumulare Mihăileni ar putea duce la inundarea a 16 gospodării, la izolarea altor 20 și la riscul unor inundații pe valea Crișului Alb, susțin autoritățile din Hunedoara, într-un memorandum trimis de Comitetul județean pentru situații de urgență către Guvernul României.

Iată conținutul memorandumului:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA
Către,
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
-domnului ministru-
Spre știință,
GUVERNUL ROMÂNIEI
-domnului prim-ministru-
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
-domnului ministru-
MEMORANDUM
privind “Situația amenajării hidrotehnice a barajului de la Mihăileni, com. Buceș, jud. Hunedoara”
În data de 23.09.2022, ora 10:00 a avut loc ședința extraordinară a Comitetullui Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara convocată de către domnul prefect, în calitate de președinte al CJSU Hunedoara, la care au fost invitați să participe și primarii următoarele Unități Administrativ Teritoriale aflate în aval de barajul Mihăileni după cum urmează: UAT Brad, Buceș, Bucureșci, Crișcior, Ribița, Baia de Criș, Vața de Jos și Blăjeni. Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare CJSU Hunedoara subiectul principal fiind „ Analiza și prezentarea stadiului actual al construcției hidrotehnice baraj Mihăileni”, de către conducerea/reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Crișuri, în a cărei administrație se află. În urma căruia vă aducem la cunoștință următoarele:
• În anul 1985 prin HCM 243/1985 s-au stabilit principalii indicatori tehnico-economici al obiectului de investiție baraj Mihaileni
• Scopul investiției: – acumularea va îndeplinii funcțiuni complexe de gospodărire a apelor din zona Brad – Gura Barza
– asigurarea necesarului de apă pentru pentru alimentarea populației și industriilor miniere, Q=810 l/s din care 620 l/s pentru industrii și 190 l/s pentru populație din Brad și Crișcior și a altor consumatori aflați în aval de acumulare;
– producerea de energie electrică 1,2 Gv/an;
– apărarea împotriva inundațiilor, industriei și a amenajărilor agricole din lunca Crișul Alb pe sectorul Mihăileni – Vața prin atenuarea viiturilor a unui volum de atenuare 6,5 milioane m3;
• În anul 1987 au început lucrările de construcție la baraj. Investiția cuprinde mai multe obiecte după cum urmează:
1. baraj cu descărcător central cu trei deschideri – finalizat
2. evacuator de ape mari – finalizat
3. regularizare râu aval acumulare – executat parțial
4. drum de exploatare mal stâng – executat parțial
5. sediu exploatare – finalizat
6. deviere DN 74 Brad / Abrud – executat parțial
7. deviere LEA – neefectuat
8. strămutare gospodării – executat parțial
• Pentru punerea în funcțiune a acumulării este necesară finalizarea următoarelor lucrări:
– deviere DN 74 Brad / Abrud
– devierea linilor electrice și execuția liniei de rezervă pentru alimetarea barajului și a evacuatorului de ape mari
– lucrări de apărare în zona caselor care rămân în apropierea lacului
– drumuri de exploatare mal stâng
– construcții și instalații pentru exploatare (sistemul de monitorizare hidro-meteorologic și sistemul de avertizare-alarmare a populației în caz de dezastre)
– stramutarea gospodăriilor din cuveta lacului
• La data prezentă, lucrările de construcție-montaj sunt suspendate datorită pronunțării unor hotărâri judecătorești, respectiv:
1. Dosar nr. 513/117/2022 – Tribunalul Cluj; Curtea de Apel Cluj
2. Dosar nr. 641/33/2022 – Curtea de Apel Cluj
• Pe rolul instanțelor de judecată mai sunt 4 dosare civile în care sunt contestate acte aferente obiectivului de investiție:
1. Dosar nr. 417/117/2022 – Tribunalul Cluj
2. Dosar nr. 1841/117/2022 – Tribunalul Cluj; Curtea de Apel Cluj
3. Dosar nr. 2504/117/2022 – Tribunalul Cluj
4. Dosar nr. 3658/117/2022 – Tribunalul Cluj
• În toate aceste dosare este reclamant Asociația Declic.
• În cazul în care investiția nu este finalizată într-un timp relativ scurt, există următoarele riscuri:
– inundarea a 16 imobile aflate în cuveta lacului și nestrămutate, deoarece evacuatorul a fost betonat până la creasta deversorului;
– risc major de inundație pe întregul sectorul întins al Crișului Alb între Mihăileni – Vața de Jos, zonă critică fiind localitățile: Criscior, Brad și Vața de Jos;
– izolarea completă a 20 de imobile situate în zona drumului de exploatare pe malul stâng și cota apei în lac;
– degradarea și distrugerea lucrărilor executate până în prezent;
– valori financiare mari pentru conservarea și întreținerea lucrărilor finalizate;
– valori mari la reluarea lucrărilor de construcție montaj;
Având în vedere importanța amenajării hidro-tehnice de la Mihăileni se propune ca la finalizarea lucrărilor, obiectivul sa fie desemnat în competența infrastructurilor critice de la nivel național, prin implementarea demersurilor de către proprietar (ABA Crișuri), conform legislației specifice în domeniu.
Având în vedere cele enumerate mai sus, scopul pentru care se realizează acumularea nu ar putea fi atins/realizat, iar zonele din aval ar fi lipsite de apărare împotriva inundațiilor și de asigurarea sursei de apă potabilă.
Față de considerentele de mai sus ne manifestăm îngrijorarea cu privire la situația creată și riscul major generat de nefinalizarea investiției și nepunerea ei în funcțiune, cu toate consecințele negative ce decurg din aceasta.
Pentru a preveni agravarea situației vă rugăm să dispuneți măsurile legale ce se impun acestei situații critice create, astfel încât în cel mai scurt timp să fie deblocată situația și reluate lucrările până la finalizarea în totalitate a investiției barajului de la Mihăileni-Județul Hunedoara.
Semnează:
Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara

 

Lucrările la barajul Mihăileni de pe râul Crișul Alb au fost finalizate în luna martie 2022, la 36 de ani de la începerea construcției, însă continuarea amenajării lacului său de acumulare a fost suspendată, iar recent, recepția barajului a fost revocată. Între timp, organizația neguvernamentală Declic a chemat în instanță Apele Române și a obținut suspendarea continuării lucrărilor la Acumularea Mihăileni și a procedurilor de expropriere a terenurilor localnicilor pentru a se putea derula amenajarea lacului de acumulare. Unul dintre motivele a fost faptul că autorizația de construcție necesară derulării proiectului datează din 1987, nefiind valabilă pentru lucrările efectuate în ultimii ani.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *