INVESTIŢII ÎN HUNEDOARA. Centrul Social Multifuncţional pentru persoane vârstnice a fost inaugurat

208

La sfârşitul săptămânii trecute, la Hunedoara, a fost inaugurată una dintre cele mai importante investiţii dedicate comunităţii din ultimii ani: Centrul Social Multifuncţional pentru persoane vârstnice. Astfel, începând de acum, seniorii Hunedoarei se pot bucura de facilităţile acestui centru modern, fiind utilat şi dotat pentru o mulţime de activităţi specifice.

Aşadar, vineri, 8 aprilie 2016, în atmosferă festivă, a fost inaugurat Centrul Social Multifuncţional pentru persoane vârstnice. Un moment aşteptat mai ales de beneficiarii acestei importante investiţii, seniorii municipiului. Alături de primarul Hunedoarei, Viorel Arion, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, ai instituţiilor, s-a aflat şi deputatul de Hunedoara Carmen Hărău, cea care a susţinut mereu investiţiile importante ce s-au realizat în municipiul de pe Cerna.

 Un câştig pentru comunitate

Trebuie reamintit faptul că obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale oferite de Municipiul Hunedoara, pentru asigurarea unui acces egal şi mai facil al cetăţenilor la astfel de servicii. Or, realizarea acestui obiectiv creează premisele necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale privind îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale.

„În fapt, este o promisiune de suflet, onorată. Acest Centru Social Multifuncţional pentru persoane vârstnice a fost o prioritate la care am ţinut foarte mult, pentru că este, înainte de toate, un spaţiu al şansei, dar şi o dovadă a respectului pe care noi, edilii Hunedoarei, îl purtăm seniorilor Hunedoarei, celor care au muncit o viaţă şi pe care nu îi putem omite din proiectele noastre, niciodată. Considerăm că este un câştig imens pentru comunitate şi un pas important înainte în crearea unui oraş modern nu numai în infrastructura sa, ci şi în spaţiile ce vizează diverse grupuri sociale: copii, tineri, adulţi şi, bineînţeles, persoane în vârstă, care au nevoie de o atenţie încă mai mare”, a declarat Viorel Arion, primarul municipiului Hunedoara.

Un spaţiu dotat şi utilat cu tot ce este necesar

Mai în detaliu, pentru realizarea acestui obiectiv important din Hunedoara, s-au revalorificat clădirile fostei cazărmi 733 a UM 01933 Hăşdat, conferindu-le acestora o destinaţie socială, respectiv de Centru Social Multifuncţional pentru Persoane vârstnice, cu toate utilităţile necesare – alimentare cu apă, canalizare, gaz, electricitate, termoficare – centrale termice gaz – cu dotările şi echipamentele necesare funcţionării în siguranţă şi la cele mai înalte standarde de calitate în concordanţă cu destinaţia propusă.

S-a amenajat un pavilion – fostă popotă – ca bucătărie cu anexe şi sală de mese, dotate cu mobilier, masini de gătit, instalaţii frigorifice, aparatura pentru preparare şi păstrare alimente. Alte două pavilioane – foste dormitoare – s-au amenajat ca spaţii pentru cazare şi asistenţă, dotate cu mobilier pentru spatiile de cazare, spaţii administrative, săli recreere, săli TV – calculatoare, săli pentru asistenţi infirmieri şi consiliere. S-a amenajat un pavilion – fost atelier mecanic – ca atelier de tâmplărie, atelier mecanic şi atelier de modelaj.

În exterior, s-au executat alei dotate cu bănci de lemn şi mese cu scaune, s-au amenajat zone verzi, cu trandafiri, pomi şi gard viu.

Una peste alta, obiectivul realizat are ca scop cazarea de tip locuinţă, asistenţă şi supraveghere prin asistenţi medicali şi infirmieri, asigurarea consilierii psihologice, asigurarea şi servirea hranei şi activităţi sociale, recreative şi ocupaţionale. Aici se asi gură o gamă variată de ser vicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate începând cu accep tarea lor în centru, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, inclusiv prin or ga nizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprin derilor de viaţă independentă şi a competenţelor profesionale.

Valoarea totală a proiectului este de 3.608.107,52 lei, din care 2.870.521,30 lei reprezintă valoarea totală eligibilă, finanţarea nerambursabilă acordată este în cuantum de 2.813.110,87 lei, iar contribuţia Beneficiarului este în sumă de 110.815,43 lei.

Centrul Social Multifuncţional pentru persoane vârstnice din Hunedoara a fost finanţat de Uniunea Europeană, prin Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale“, Domeniul de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii  serviciilor  sociale”, contract de finanţare nr. 3608 din 29.01.2013.

Autoritatea de Management pentru   Programul Operaţional Regional 2007-2013 a fost Ministerul  Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice. Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 a fost Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.