Încă o licitație gestionată anapoda. Achiziție publică în goana mare la Deva

126

O licitație complexă, cu sute de lucruri de lămurit, a fost pusă de municipalitatea deveană pe repede-nainte, doar CNSC reușind să-i domolească apetitul pentru fuga în zadar

 

 

Ieri, 30 septembrie 2015, a fost publicată decizia Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor care a dispus suspendarea procedurii de atribuire în cazul licitației având ca obiect proiectul de investiții „Locuinţe sociale modulare – 72 unităţi locative, str. Nicolae Grigorescu, municipiul Deva”, până la soluţionarea contestaţiei depuse de o firmă interesată de contract. Din analiza situației reiese cel puțin un lucru suspect: municipalitatea deveană a forțat nemotivat termenul în care ofertanții sunt nevoiți să detalieze sute de repere din proiect și să facă oferte corecte.

plan investitii grigorescu sociale

Cum devine complicat un lucru foarte simplu

Povestea licitației pentru proiectul de realizare a ansamblului de locuințe modulare ce va fi realizat pe strada Grigorescu, din Deva, este simplă. Drumul drept a început cu Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 53, din 13 februarie 2015, moment în care s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru construirea a 72 de locuințe sociale modulare, investiția urmând să fie realizată din bugetul municipalității.

Invitația de participare la licitație a fost publicată pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) la jumătatea acestei luni, mai exact în data de 14 septembrie 2015. Valoarea estimată a contractului: aproximativ 9,3 milioane de lei, fără TVA.

Data pentru deschiderea ofertelor și demararea procedurii de atribuire a fost stabilită în 28 septembrie 2015, respectiv la 14 zile de la publicarea documentației privind licitația. Responsabilii cu achiziția ai municipalității au considerat că 14 zile sunt suficiente pentru pregătirea unor oferte serioase. Asta în condițiile în care, în documentația de licitație există peste 250 de pagini cu liste de cantități și vreo 900 de repere la extrasul de materiale. Ca să nu mai vorbim despre faptul că, așa cum arătă o contestație a unui ofertant, nu există rațiunea grabei, în condițiile în care deja ne apropiem de sezonul de iarnă, când lucrările de construcții sunt sistate.

 

Presiune ciudată pe ofertanți

Dacă tot am ajuns la contestații, să vedem care sunt argumentele firmei care a reușit să convingă Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) că lucrurile nu sunt deloc în regulă cu graba municipalității de a atribui acest contract de peste 9 milioane de lei, fără TVA, firmă care a solicitat prelungirea termenului de depunere cu măcar 10 zile, pentru a fi timp pentru întocmirea unei oferte serioase. De precizat că solicitarea de prelungire a termenului nu este singulară.

În contestația depusă de firma respectivă se arată că, în primă fază, municipalitatea a dat cu flit solicitărilor de prelungire, susținând că 14 zile sunt suficiente pentru întocmirea ofertei, dar uită să ia în calcul că, în realitate, timpul pus la dispoziție firmelor interesate este de doar 10 zile lucrătoare.

 

Timp firav pentru o documentație uriașă

Contestatarii mai susțin că, din experiența altor pregătiri de oferte, rezultă că este nevoie de aproximativ 30 de zile pentru a realiza o ofertă corectă și bine documentată, în condițiile în care este nevoie de timp pentru a trimite solicitări și a primi oferte de preț pentru materiale, dotări, echipamente și utilaje, dar și pentru întocmirea propriu-zisă a documentației tehnico-economice. Se mai arată în contestație că este vorba de foarte multe lucrări, incluzând și demolări, și construcții, și branșamente la utilități, iar acestea trebuie cuprinse într-o documentație extrem de complexă și voluminoasă.

„Volumul listelor de cantități sunt cuprinse în nu mai puțin de 254 de pagini, acestea cuprind foarte multe materiale noi, care necesită creare în  programele de ofertare, rețetele numeroaselor articole asimilate de către proiectant au fost publicate prin clarificări, într-un  numar de  aproximativ 34 de pagini, extrasul de materiale cuprinde nu mai puțin de aprox. 900 repere”, se arată în contestație.

 

Doar două zile, la bâză

Revenind la firul poveștii, totuși, în data de 23 septembrie 2015, autoritatea contractantă vine cu o serie de clarificări și anunță că decalează termenul limită din 28 septembrie, în 1 octombrie 2015.

„Având în vedere că procedura este finanțată din fonduri proprii bugetare și totodată că urmează anotimpul friguros în care lucrările de construcții sunt sistate, nu înțelegem reticența autorității contractante de a oferi un termen  rezonabil de întocmire a ofertelor, decalarea termenului de depunere a ofertelor cu doar 2 zile fiind insuficientă pentru întocmirea ofertelor, potrivit motivelor arătate anterior”, mai spun contestatarii.

 

Ofertanții au găsit dreptatea la CNSC

 

Una peste alta, gândind mai lesne decât ciudat-grăbita municipalitate deveană, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a decis, în data de 29 septembrie 2015, în favoarea societății care a contestat hei-rup-ul autorității contractante: „În temeiul prevederilor art. 2751 alin. (1) şi alin. (2) din OUG nr. 34/2006, Consiliul admite cererea de suspendare a procedurii, formulată de către (…). Dispune suspendarea procedurii de atribuire, până la soluţionarea pe fond a contestaţiei. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 5 zile de la comunicare”.

Și, uite-așa, parcursul unei licitații devine mult mai complicat, dintr-o îndărătnicie pe care numai edilii Devei o înțeleg. Să fie vreo firmă care să fi avut acces la documentații mult mai devreme, reușind să fie cu ele gata pregătite chiar înainte de publicare? Să nu fie? Asta, recunoaștem, nu știm. Poate e pur și simplu inabilitate și cerbicie.

 

EXTRA

 

E bine să menționăm, întocmai contestatarilor termenelor de licitație, și două extrase din articole din Ordonanța nr. 34 din 2006, care arată că municipalitatea deveană nu numai că nu era alungată de la spate, dar chiar avea obligația să ofere timpul cinstit necesar elaborării unor oferte corecte.

[quote]

Art. 71

„…autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului şi/ sau de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire”.

[/quote]

 

[quote]

Art. 72

„(1) Autoritatea contractantă prelungeşte perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care:

  1. a) acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini;
  2. b) autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele-limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens;
  3. c) perioada de timp stabilită potrivit art. 71 nu este suficientă pentru elaborarea ofertelor şi/ sau pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire.

(2) În oricare din situaţiile de la alin. (1), data-limită de depunere a ofertelor se decalează, prin publicarea unei erate, cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei”.

[/quote]

 

 

 

 

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.