EXPERTIZA IPTANA: Toate „defectele” Lotului 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva

293

Zeci de probleme pe Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva au fost scoase la iveală de expertiza tehnică realizată de Institutul de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale și Aeriene (IPTANA), al cărui raport preliminar a fost publicat recent pe forumul Asocației Pro Infrastructura.

Iată câteva dintre defectele autostrăzii, enumerate în raportul expertizei tehnice:

Pasaje peste autostradă: nefinalizarea aplicării protecției anticorozive la betoanele din unele infrastructuri și suprastructuri; nerepararea tuturor fisurilor; infiltrații și carbonări locale la suprastructură; defecte ale îmbrăcăminții rutiere la nivel de strat de uzură; lipsa țevilor PVC pentru instalații la unele pasaje; lipsa accesului de pe trotuare pe acostamentele rampelor; lipsa accesului de vizitare/întreținere de sub pasaje de pe autostradă la pasajele pe autostradă; lipsa scărilor și casiurilor prevăzute în proiect; racordări cu terasamente nefinalizate.

Casete/cadre de beton armat: lipsa protecției anticorozive a betoanelor; nerepararea tuturor fisurilor; defecte ale îmbrăcăminții rutiere la nivel de strat de uzură; lipsa țevilor PVC pentru instalații la unele pasaje; racordări nefinalizate; nefinalizarea căii pe drumul traversat.

Subtraversări ale autostrăzi cu tuburi din tablă ondulată: fisuri în protecția de beton a taluzelor; racordări cu terasamentele nefinalizate; lucrări hidrotehice nefinalizat la unele dintre capetele tuburilor.

Ecoducte: lipsa protecției anticorozive; lungime insuficicientă de amplasare a panourilor de protecție pe lungimea ecoductului; lipsa benzii de arbuști și a dâmbului de pământ înierbat la margine, practic nu s-au realizat amenajările peisagistice prevăzute în documentația de specialitate; casiuri fără racord la rețeaua de colectare a apelor pluviale; lipsa accesului pe ecoduct pentru inspecție, întreținere, reparații, în zona scărilor gardul nu are porți; umplutura de pământ și sol fertil neprofilat pe ecoduct.

Pod Km 69 + 105 peste râul Mureș: funcționarea defectuoasă a aparatelor de reazem pe culei și pilele marginale. Plăcile superioare nu au prevăzută o lungime suficientă pentru a acoperi eventualele translații, deformări unghiulare ale aparatului de reazem; dispozitive antiseismice nefuncționale; tacheți care pot bloca mișcarea liberă a suprastructurii și fac nefuncționale dispozitivele antiseismice; zone neprotejate împotriva coroziunii; nefinalizarea aplicării protecției anticorozive la betoanele din unele infrastructuri; nerepararea fisurilor; infltrații și carbonări locale; defecte ale îmbrăcăminții rutiere; neetanșări la dispozitivele de acoperire a rostului de dilatație, între grinda de beton și asfalt; lipsa țevilor PVC pentru instalații pe pod; lipsa țevilor de colectare a apelor pluviale; lipsa accesului de vizitare și întreținere sub pod; nerespectarea detaliilor din proiect privind sferturile de con, scările de acces, racordarea cu rampa podului – total necorespunzătoare; lipsa protecției malurilor; neprofilarea albiei în zona podului. Pe zona podului albia minoră este micșorată, iar în aval de pod albia râului Mureș prezintă modificări substanțiale, ca urmare a excavațiilor din albie (astfel de excavații fiind interzise); șuruburi lipsă sau neetanșe la parapetul de protecție.

Pasaj km 76 pe autostradă, peste CF 200 și CF 212: racordare necorespunzătoare a sfertului de con cu rampa și zidul de pământ armat, lipsa țevilor de pe culee, descărcarea apelor pluviale făcându-se direct de la înălțime, casiul nu are descărcare până la baza rambleului, apele colectate descărcându-se în zidul de pământ armat.

Concluziile raportului arată că unele dintre lucrările de artă de pe autostradă nu sunt finalizate, iar în stadiul actual darea în folosință a tronsonului rutier nu poate fi realizată decât cu restricții de viteză și tonaj, în special din cauza defectelor constatate la podul peste Mureș, din zona Dobra.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.