DIN NOU DESPRE GUNOAIE. Brădenii reclamă proastele servicii de salubrizare

316

Pe fondul valului de nemulţumiri cu privire la noul operator de salubritate, S.C. BRAI CATA S.R.L., peste 100 de brădeni, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, au formulat o reclamaţie scrisă care a fost depusă în data de 10.04.2019 la registratura Primăriei Brad în care i-au solicitat primarului Florin Cazacu să întreprindă măsurile necesare în vederea remedierii de urgenţă a deficienţelor constatate şi să-şi exercite atribuţiile de serviciu care îi revin din poziţia publică pe care o ocupă.

 

Raul Florin Matei

 

Brădenii reclamă faptul că le-a fost aplicat un tarif nelegal, mult mai mare şi că le-au fost încălcate drepturile stipulate în Constituţia României, în alte legi în vigoare, precum şi prevederile din Ordonanţa nr. 53/2002 privind statutul cadru al unităţii administrativ-teritoriale, potrivit căreia „satelor aparţinătoare municipiilor sau oraşelor îşi păstrează caracterul preponderent rural şi li se aplică reglementările legale în vigoare specifice mediului rural.

 

De la înălţimea mirajului Elbrus, primarul…

 

Excedând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 103/2018, potrivit căreia brădenii din mediul rural au dreptul la aplicarea tarifului de 4,17 lei/ persoană, edilul invocă un regulament denumit „Regulamentul serviciului de salubrizare pentru judeţul Hunedoara”, comunicat USR – Filiala Brad ca fiind documentul legal în baza căruia a fost impus sătenilor statutul de locuitor urban, astfel încât să le fi fost aplicat tariful pentru mediul urban aferent serviciilor de salubrizare. Cazacu, aflat la cârma oraşului de 15 ani, în mod dolosiv susţine că acest contract ar fi fost încheiat în nume colectiv de unitatea administrativ-teritorială, deşi contractul privind prestarea serviciilor de salubrizare a fost încheiat individual, în nume propriu, cu operatorul pentru prestarea serviciului, de către fiecare utilizator în parte.

 

Operator, ţinut în braţe de autorităţi locale

 

Sătenii de la oraş plătesc 9,70 lei de persoană, în timp ce în localităţile rurale din apropiere (Baia de Criș, Crișcior, Blăjeni, Ribița) tariful stabilit este de 4,17lei de persoană. În consecinţă, brădenii sunt nemulţumiţi şi revoltaţi pe bună dreptate, întrucât potrivit hărţii topografice şi statutului municipiului Brad, aprobat prin Hotărârea nr. 50 din 2017, municipiul Brad include satele aparţinătoare şi anume: Valea Bradului 144,15 ha, cu Potingani  16,8 ha; Țărățel cu 96,65 ha; Mesteacăn 131 ha; şi Ruda Brad 42,65 ha. Mai mult decât atât, pe toate documentele de identitate ale cetăţenilor din cele patru sate arondate municipiului, eliberate de SPCLEP – BRAD, este înserată denumirea de „sat” şi nicidecum cea de „stradă”, cum greşit a menţionat operatorul de salubritate în contractul cadru încheiat între părţi.

 

Obligaţii contractuale neexecutate

 

Dar acesta nu este singura problemă, brădenii reclamă operatorul de salubritate pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale şi solicită amendarea acestuia. Din luna septembrie 2018 şi până în prezent, S.C. BRAI CATA S.R.L. nu şi-a executat obligaţia de colectare a deşeurilor la intervalul de 3 zile, stabilite în contract, acestea s-au colectat şi se colectează o singură dată de pe săptămână, operatorul încălcând cu bună ştiinţă obligaţiile asumate. Mai grav este faptul că operatorul, printr-o adresa trimisă unui utilizator, recunoaşte aceste aspect, însă primarul nu face nimic.

 

Zonă defavorizată, dar cu tarife mai mari ca în capitală

 

În discursurile publice din anul 2018, primarul Florin Cazacu a dat asigurări brădenilor că nu va fi modificat tariful pentru serviciile de salubrizare. Cu toate acestea, tariful a crescut considerabil de la 6,78 lei pe persoană, la 9,70 lei, în condiţiile în care în Bucureşti – Sector 4, tariful este de 5 lei, în Cluj Napoca este de 7,10 lei, în comuna Floreşti este de 8,40 lei, în Sibiu este 8 lei, în Timişoara este de 7,89 lei, în Alba Iulia este de 8,30 lei, în Braşov este de 8,70 lei, iar Bradul este în continuare pe lista localităţilor defavorizate. Cum a înţeles primarul Florin Cazacu să reprezinte interesele brădenilor? Prin aplicarea celui mai mare tarif din judeţul Hunedoara? A cui interese reprezintă de fapt? În Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, este precizat că primarul are obligaţia de a monitoriza şi a exercita controlul cu privire la furnizarea/ prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi a lua măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat, însă cu toate acestea Cazacu nu a luat nicio măsură. Brădenii sunt nemulţumiţi şi de faptul că actualul operator, S.C. BRAI CATA S.R.L., nu a amplasat suficiente recipiente de colectare separată a deşeurilor, unii cetăţenii fiind nevoiţi să parcurgă distanţe de 1.500 metri până la cel mai apropiat punct colector. Cu toate că, potrivit Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, operatorii au obligaţia de a pune la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri şi sacii necesari realizării activităţii de pre-colectare separată a deşeurilor, operatorul  S.C. BRAI CATA S.R.L. nu a pus la dispoziţie nici măcar un sac, dar tariful de 9,70 lei pe persoană l-a încasat lunar de la aproximativ 15.000 de utilizatori. În aceste condiţii, brădenii solicită renegocierea tarifului sau rezilierea contractului şi, totodată, solicită amendarea operatorului,S.C. BRAI CATA S.R.L., având în vedere faptul că, din luna septembrie 2018 şi până în prezent, a încălcat în mod voit şi repetat obligaţiile contractuale, respectiv de a nu fi ridicat deşeurile la intervalul de 3 zile, ci o singură dată pe săptămână. Brădenii încă mai aşteaptă răspunsul primarului, deşi foarte probabil acesta va încerca să se spele pe mâine aruncând hoitul în curtea A.D.I. sau a CJ Hunedoara, când de fapt putreziciunea este în toată ,,splendoarea” ei în ograda lui şi a colegilor primari din judeţ care au înţeles să ne ,,reprezinte” în acest mod.

 

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *