DESCOPERĂ FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI A UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA!

250

Alinierea societății românești la tehnologizarea și informatizarea existente pe plan mondial a determinat dezvoltarea, în ultimele decenii, a unui învățământ de profil performant, capabil sa furnizeze specialiștii necesari diverselor domenii de activitate. În acest context, apariția, în anul 2014, a primei facultăți albaiuliene axate exclusiv pe domeniile științelor exacte și inginerești era necesară. Facultatea de Științe Exacte și Inginerești (FSEI) oferă programe de studii de licență și de masterat în domeniile Informatică, Inginerie electronică, Inginerie geodezică, Inginerie civilă și Ingineria mediului, toate aceste  specializări fiind acreditate și autorizate ARACIS.  În vederea pregătirii viitorilor informaticieni și ingineri, Facultatea are un corp profesoral compus din 36 de cadre didactice titulare și 12 asociați, specialiști recunoscuți în diverse domenii de cercetare.

Facultatea, ca parte a Universității, gestionează spații de învățământ, săli de curs și laboratoare dotate corespunzător, cămine, bibliotecă și săli de lectură. Condițiile excelente de studiu sunt întregite de o ambianța cordială, care întărește sentimentul de apartenență la comunitate academică.

Meseria de informatician este una dintre cele mai dezirabile profesii. Motivele sunt multiple: posibilități diverse de angajare în țară și străinătate, remunerație satisfăcătoare, dinamica domeniului, perpetua dezvoltare profesională dar, mai ales, competențele și abilitățile dobândite. Profilul informaticianului se construiește pe câteva trăsături valoroase: creativitatea, abilitatea, încrederea, precum și statutul și respectul de care se bucură în cadrul comunității. Profesorii din cadrul Facultății noastre încurajează și susțin acele trăsături individuale care conferă profilul complex al informaticianului de succes. Preocupările de a promova învățământul centrat pe student sunt dublate de eforturile de a asigura o tranziție facilă de la student la profesionist independent, universitatea fiind gazda întâlnirilor periodice dintre studenți și angajatori. Astfel, absolvenții noștri de Informatică sunt angajați, în proporție covârșitoare, în companiile de profil, desfășurându-și activitatea în țară și în străinătate. De menționat este și faptul că informaticianul, prin specificul profesiei sale, își poate desfășura activitatea în mod independent sau autonom.

Specialistul în geodezie şi topografie se ocupă cu efectuarea de măsurători topo-geodezice, realizează planuri şi hărţi, dar şi documentaţii necesare pentru lămurirea problemelor proprietăţii. Geodezul îşi desfăşoară activitatea pe teren şi la birou, folosindu-se de aparatură şi programe de specialitate. Profesia de topograf permite schimbarea, vânzarea sau transmiterea prin moştenire a proprietăţilor, permite organizarea suprafeţelor situate în localităţi, a suprafețelor agricole şi forestiere, oferă suport în realizarea construcţiilor, ulterior lucrări de urmărire în timp a comportării acestora, iar, ca finalitate,  reprezentarea în plan a suprafeţelor de teren pentru a avea o imagine de ansamblu a entităţilor din lumea reală. În acest context, nu se poate concepe, practic, nicio activitate de construire fără să fie însoțită de măsurători topografice. Geodezia este un domeniu potrivit pentru persoanele active, iar profesia de topo-geodez presupune flexibilitate. Cunoștințele teoretice şi practice dobândite în școală sunt indispensabile în afirmarea unui specialist în topo-geodezie, aspect fără de care  activitatea poate fi pusă în pericol doar de simpla automatizare a lucrărilor.

            Ingineria electronică include domeniile electronică analogică şi digitală, de consum casnic, radiotehnică şi telecomunicaţii, având preocupări în domeniul ingineriei calculatoarelor, a roboticii şi a instrumentelor muzicale şi a producţiilor media. Inginerul electronist operează atât cu electronica propriu-zisă, cât şi cu realizarea de produse software. Are competenţe în folosirea sistemelor de calcul prin aplicaţiile pe care le proiectează şi construieşte sisteme de calcul şi roboți. Majoritatea utilizatorilor de produse electronice au auzit de calculatorul din autoturisme sau de case inteligente. Smart-City şi Smart Grid-ul sunt alte două domenii atractive pentru inginerul electronist. Din aceste motive, pe absolvenţii noştri îi găsim în cele mai variate domenii: de la ateliere de mici dimensiuni, până la companii multinaţionale pentru produse de larg consum. Numai că satisfacţia nu vine doar din aceste produse ieşite din munca lor, ci şi din salarii foarte bune. Ştiţi de ce se întâmplă toate acestea? Pentru că inginerul electronist posedă o meserie complexă şi completă.

            Ingineria Mediului este o ramură a ingineriei relativ nouă, interdisciplinară, care se ocupă cu punerea în practică a soluțiilor pentru rezolvarea problemelor de mediu din diferite domenii de activitate umană cu impact local, regional și global. Studenții acestui program de studii dobândesc cunoștințe referitoare la impactul activităților umane asupra calității factorilor de mediu, precum și abilități de a evalua și reduce riscurile de mediu asociate diferitelor activități umane. Viitorii ingineri vor fi capabili să utilizeze cunoștințe tehnico-ştiinţifice la standarde europene și vor putea să lucreze pentru orice companie din țară sau din Uniunea Europeană. Absolvenții specializării Ingineria mediului se pot angaja în orice companie care, conform legii, este obligată să aibă un compartiment de ingineria mediului. Absolvenții pot să presteze servicii de consultanță de mediu în mod independent, dar și să obțină calitatea de expert de mediu sau de expert tehnic judiciar.

Într-o epocă în care o preocupare majoră a societății este de a asigura confortul zonelor urbane, extinderea ofertei educaționale inginerești înspre domeniul construcțiilor civile constituie o necesitate. Recent, Facultatea a inițiat o nouă specializare: Inginerie urbană și dezvoltare regională. Astfel, inginerul constructor ar putea completa, în viitor, eforturile conjugate ale celor patru categorii  specialiști formați la Facultatea noastră.

În mod cert, alegerea oricărei specializări din oferta educațională a Facultății conduce la împlinirea profesională. Dincolo de atractivitatea statutului de informatician sau inginer, specializările noastre sunt recunoscute ca fiind dintre cele mai complexe. În pofida acestui fapt, resursa umană implicată în pregătirea studenților noștri a reușit întotdeauna să mențină viu interesul acestora în domeniul ales, armonizând pregătirea științifică cu comunicarea interumană.

Considerăm că mediul academic sănătos implică mai mulți actori: profesori, studenți, absolvenți, mediul socio-economic, autorități locale, precum și partenerii din mediul preuniversitar. Parteneriatul cu diverse licee și colegii din regiune, colaborarea cu Inspectoratul Județean Alba confirmă preocupările noastre de a dezvolta un dialog cu mediul preuniversitar. Organizăm acțiuni care vizează atât elevii cât și profesorii (simpozioane, concursul de informatică in4it-UAB, cursuri de pregătire a elevilor la matematică si informatică, tabere școlare). Colaborarea strânsă cu autoritățile publice locale (Consiliul Județean Alba, Primării) confirmă importanța locală și regională a unei Facultăți, a cărei misiune este de a avansa cunoașterea în domeniu și de a forma specialiștii necesari mediului economic. Ne-am propus să extindem rețeaua de colaboratori, considerând că forța unei instituții  este conferită de întreaga comunitate. În anul 2016, Facultatea a înființat Centrul de Inovare şi Relaţii cu Mediul Socio-Economic, al cărui scop este acela de a facilita deschiderea de noi căi de comunicare cu potențialii parteneri.

Facultatea, ca, de altfel, întreg mediul universitar albaiulian, este o agora în care se desfășoară conferințe și competiții științifice, școli și tabere de vară, prelegeri publice și prezentări diverse care privesc știința și viața academică. Toți cei interesați să viziteze Facultatea și să petreacă o zi alături de noi sunt invitați să participe, vineri, 19 aprilie 2019, la evenimentul Ziua Porților Deschise la FSEI, prilej cu care se vor vizita spațiile de învățământ și se vor organiza demonstrații interactive și ateliere practice pe specializări.

Conf. univ. dr. CORINA ROTAR,

Decanul Facultății de Științe Exacte și Inginerești

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *