DESCOPERĂ FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE A UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA! ALĂTURĂ-TE STUDENȚILOR ECONOMIȘTI DIN INIMA CETĂȚII!

Dorești să devii un economist de succes? Îți dorești să studiezi într-o facultate unde activitățile didactice curriculare și extracurriculare sunt centrate pe student, alături de o echipă mixtă de cadre didactice și specialiști din mediul economic? Vino să studiezi în facultatea noastră, Facultatea de Științe Economice, alegând unul dintre programele de studii.

Ştiinţele economice se predau la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia încă din anul înfiinţării acesteia, 1991, când s-a format Colegiul Tehnic şi Economic. Evoluţia ulterioară a specializărilor economice şi dezvoltarea progresivă a Facultăţii de Ştiinţe Economice au condus spre funcţionarea, în prezent, a unui număr de 5 programe de licenţă –  Administrarea afacerilor; Contabilitate și informatică de gestiune (acreditată internațional de A.C.C.A. – Asociația Internațională a Experților Contabili); Economia comerțului, turismului și serviciilor; Finanțe şi bănci; Marketing, 7 programe de masterAdministrarea afacerilor în comerț, turism şi servicii; Administrarea dezvoltării regionale durabile; Auditul şi controlul agenţilor economici (recunoscut de CAFR Camera Auditorilor Financiari din România); Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale (recunoscut de CECCAR Corpul Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România); Bănci, asigurări şi pieţe financiare; Fiscalitate şi management financiar; Marketing şi promovarea vânzărilor şi a unui program de doctoratContabilitate. Potențialul turistic al orașului Alba Iulia a contribuit la dezvoltarea unor cursuri de formare profesională a adulțilorManager în activitatea de turism (specializare) și Agent de turism-ghid.

Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor reprezintă o prioritate pentru noi, facultatea colaborând cu peste 150 de entități publice și private în cadrul cărora studenții desfășoară practica de specialitate. Sunt încurajați să se angajeze part-time în timpul studiilor și să participe la programe de internship în diferite companii (stagii de experiență practică a studenților care pot fi remunerați în perioada pregătirii practice). Acordăm atenție consilierii şi orientării în carieră a studenților, prin activităţile Centrul de Informare Consiliere şi Orientare în Carieră, care organizează ateliere și mese rotunde cu tematică motivațională, învățare non-formală, carieră, antreprenoriat („De vorbă cu tine, despre primii paşi în carieră!”, „Gândirea şi abilităţile unui antreprenor inovativ!” etc.) și conferințe privind managementul carierei, la care invitați din mediul socio-economic le împărtășesc studenților propriile lor experiențe profesionale. În cadrul cercurilor studențești, organizăm întâlniri cu specialiști în domeniu, care le prezintă tinerilor tendințele, exigențele și noutățile în domeniu.

Grație parteneriatelor cu universități din străinătate, studenții de la specializările de licență sau master pot studia unul sau mai multe semestre, sau pot desfășura practica de specialitate prin programul Erasmus+.  Astfel, în ultimii doi ani, un număr de 62 de studenți ai facultății au studiat sau au efectuat practica în străinătate. Absolvenții pot să se îndrepte și spre o carieră didactică în învățământul preuniversitar, dacă urmează modulul psihopedagogic în timpul studiilor.

Transformările majore ale mediului economic din ultimii ani, în care s-au dezvoltat noi modele de afaceri, reprezintă provocări permanente pentru economiști, impunându-se o bună pregătire pentru viitor și adaptare  la evoluțiile pieței, pentru a le fi recunoscută valoarea și pentru a reuși într-un mediu puternic concurențial. O maximă categorisește economistul ca fiind acea persoană care încearcă astăzi să explice de ce previziunile pe care le-a făcut alaltăieri  nu s-au adeverit ieri! Sfera largă a operațiunilor pe care le pot desfășura economiștii a inspirat o astfel de abordare, această profesie gestionând vastul domeniu al economiei, cu numeroasele sale subdomenii, astfel un economist înseamnă un manager, un contabil, un finanțist, un advertiser, un asigurator, un bancher, un cunoscător al legislației fiscale, un statistician și enumerarea poate continua. Toate acestea ne fac să îl declarăm pe economist vizionar, creator și interpret al realităților economice cu care ne confruntăm în fiecare clipă a vieții noastre și grație economiștilor, confruntarea devine mai ușoară. Portretul economistului surprinde o persoană rapidă și promptă în gândire, în analiza, sinteza, evaluarea și interpretarea obiectivă a tainelor economiei.

Metodelor de educaţie clasică, prin cursuri, seminarii, laboratoare şi activităţi aplicative le adăugăm metode didactice interactive de învățare, prin întreprinderi simulate, care au drept modele de bune practici firme reale şi care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor şi care asigură condiții pentru aprofundarea practică a competențelor dobândite de studenți în pregătirea profesională. Se simulează astfel procese și activități care au loc într-o firmă reală și relațiile acesteia cu alte firme și instituții. Dăm exemplul Întreprinderii Simulate ICELAND IS înființată în anul 2013 şi care are drept obiect de activitate producţia agro-alimentară. Participările acestei întreprinderi simulate la competiţii naţionale şi internaţionale de profil sunt impresionante – spre exemplu, în perioada   25.01-27.01.2018, studenţii care activează în această întreprindere simulată au obţinut premii la The sixth trade fair of practise firms in Olomouc, Cehia, competiţie la care au participat concurenţi din ţări precum Rusia, Cehia, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia, România (Premii: The best business communication in English – locul 2, The best trade stall – locul 3, The best video – locul 2, The best representative boy- locul 3). O echipă de studenți ai Facultății de Științe Economice a obținut locul I pentru cel mai bun spot „Azi virtual, mâine real prin firmele de exercițiu!”, în cadrul concursului național on-line Business Simulations Weekend, la care au participat 10 facultăți cu profil economic din România și care a fost organizat în perioada 8-10.12.2017 de o companie finlandeză care desfășoară educație de afaceri.

Absolventul de ADMINISTRAREA AFACERILOR va fi în măsură să culeagă, să prelucreze și să analizeze informațiile economice și financiare, să elaboreze un plan de afaceri, să formuleze și să implementeze strategii de dezvoltare a afacerilor pentru companii din diverse domenii. Absolventul de CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE va avea competențe superioare în obținerea și utilizarea informației contabile, gestionarea eficientă a resurselor entității, evaluarea structurilor patrimoniale, realizarea de analize economico-financiare. Într-un mediu economic în schimbare, entitățile publice și private au nevoie de profesioniști contabili – contabili, experți contabili, evaluatori, auditori financiari, consultanți fiscali – care să îi asiste în dezvoltarea afacerilor. Absolventul de ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR va fi în măsură să gestioneze activitatea și să utilizeze eficient patrimoniul agenților economici din sectorul terțiar – domeniul comerțului, turismului și serviciilor. Se vor dobândi competențe în domeniul serviciilor turistice cu orientare spre firmele de profil din industria ospitalității. Absolventul de FINANŢE ŞI BĂNCI își va desfășura activitatea în departamentele financiare ale entităților publice sau private, bănci, companii de  asigurări sau entități care operează pe burse de valori și va realiza planificarea, conducerea directă și coordonarea operațiunilor financiare. Absolventul de MARKETING va fi în măsură să culeagă, prelucreze şi analizeze informaţii de marketing, să studieze piața, să analizeze și să interpreteze comportamentul consumatorilor, să elaboreze și să implementeze strategii, politici și planuri de marketing pentru companii din diverse domenii, să realizeze managementul unui brand, orientându-l spre performanță pe piață, să proiecteze campanii publicitare și de promovare a produselor și serviciilor.

 

Decan, Prof. univ. dr. MARIA POPA

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!