DESCOPERĂ FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA!

Născută odată cu Universitatea, din credința nestrămutată și dăruirea unor Oameni care au crezut, cu optimism, că la Alba Iulia încă se mai poate scrie istorie și se poate valorifica respectul pentru cultură, FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE ființează din anul 1991, cultivând domeniul foarte generos al Ştiinţelor Umaniste, într-un spaţiu definitoriu pentru tot ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră naţională. Programele din domeniile Istorie și Filologie beneficiază din plin de bogăţia şi valoarea tezaurului cultural acumulat şi conservat în oraşul Marii Uniri, consacrând semnificaţia specială pe care Alba Iulia o are pentru istoria naţională. Facultatea de Istorie și Filologie este un focar de cultură și de inteligență, promovând interculturalitatea, dialogul fructuos între valorile universale, dar și respectul pentru tradițiile autohtone.

Paleta de programe oferite este completă, incluzând studii de licență, masterat și doctorat în ambele domenii. Facultatea este structurată în două departamente didactice: Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie și Departamentul de Filologie, incluzând și cinci Centre de cercetare, recunoscute pe plan național și internațional, în a căror activitate sunt implicați și studenții noștri.

Vă propunem, în cele ce urmează, o scurtă privire asupra specializărilor pe care Facultatea de Istorie și Filologie le gestionează.

            Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ formează specialişti ale căror competenţe profesionale, atitudini şi valori să răspundă cerinţelor mediului educațional, cultural şi socio-economic. Programul vizează, prin disciplinele propuse, aspecte ale cercetării teoretice și aplicative din aria studiilor de literatură, limbă/comunicare şi a celor culturale. Această specializare promovează ferm limba şi cultura română, precum şi limba şi cultura engleză, dar și interferențele lingvistice și interculturale, atât la nivel de universitate, cât şi la nivel local, național și internațional. În cadrul studiilor de LICENŢĂ, cursuri de zi, cu o durată de 3 ani, pe lângă disciplinele de specialitate, studenţii pot frecventa modulul 1 de pregătire psiho-pedagogică, astfel că, la finalizarea studiilor, alături de Diploma de licenţă, primesc şi un Certificat de acces la profesia de dascăl. Pe durata studiilor, studenții pot opta pentru bursele de studiu sau practică profesională prin programul ERASMUS+, în peste 100 de universități din întreaga lume.

 

Calificările și profesiile dobândite după absolvirea acestei specializări oferă oportunități multiple de angajare pe piața muncii: Profesor în învăţământul gimnazial (și liceal, după absolvirea unui masterat); Filolog; Secretar literar; Asistent de cercetare în filologie; Traducător (studii superioare); Referent relaţii externe; Documentarist (studii superioare). Absolvenţii noştri pot alege dintr-o gamă generoasă de opţiuni profesionale: în educație şi cultură, în mediul de afaceri și diplomație, în comunicare şi Public Relations (PR), în sectorul public şi în cel privat. Practica profesională vizează sporirea competenţelor profesionale şi a nivelului de calificare și se desfășoară în biblioteci (Biblioteca „L. Blaga” Alba Iulia), edituri sau instituţii publice partenere (Primăria Alba Iulia, Teatrul de Păpuşi „Princhindel”, Centrul de Cultură „Augustin Bena”).

Studiile de licenţă se pot continua la nivel de MASTERAT (ROMÂNĂ – Literatură şi cultură românească în context european şi, respectiv, ENGLEZĂ – Limbă, literatură şi cultură engleză în context european program în limba engleză) şi de DOCTORAT, în cadrul Școlii Doctorale de Filologie a UAB.

            Programul TRADUCERE ŞI INTERPRETARE a fost înființat din dorința de a aborda și domeniul limbilor moderne aplicate. Facultatea de Istorie și Filologie oferă oportunitatea de afirmare în domeniul Filologiei a studenților pasionați de limbile străine și care nu doresc neapărat să urmeze o carieră didactică. Programul are un caracter aplicativ și propune foarte multe cursuri practice de limbă engleză, franceză și germană, dar și de limba chineză (prin colaborarea cu Centrul de Relații Internaționale). La absolvire studenții dețin competențe lingvistice și de comunicare pentru limbile engleză și franceză (nivel B2/C1) și germană (nivel A2/B1), conform nivelurilor de referință lingvistice precizate în Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi Moderne.

Calificările și profesiile dobândite după absolvirea acestei specializări sunt foarte ofertante: Traducător (studii superioare), Interpret, Translator, Referent relații externe, Corector, Responsabil de protocol în cadrul companiilor, Asistent de cercetare lingvistică, Mediator, Purtător de cuvânt. Competențele dobândite le oferă absolvenților posibilitatea de angajare în companii multinaționale din țară și din străinătate, unde vor putea activa în principal ca traducători, interpreți sau în organizarea de evenimente. În urma absolvirii programului, studenții își pot înființa propria firmă de servicii de „traducere și interpretare”, de audit lingvistic și cultural sau mediere lingvistică și culturală.

Practica profesională se derulează în cadrul companiilor partenere, la birourile de traduceri autorizate din orașele Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Aiud sau în instituţii publice/private, în Centre de cercetare, Cercuri studențești, Secretariat. Studenții participă la organizarea conferințelor și a altor evenimente cultural-artistice (prin traduceri simultane și consecutive sau prin asigurarea activităților de protocol și administrativ-organizatorice).

După absolvire, studenții au posibilitatea de a-și continua studiile și de a se înscrie la MASTERATELE și la programul de DOCTORAT din domeniul FILOLOGIE (dar şi în orice alt domeniu conex ştiinţelor umaniste).

            Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie oferă programe acreditate la nivel licență, masterat, doctorat, în domeniul Istorie. Studenții specializării ISTORIE au la dispoziție șantiere arheologice-școală, expoziții, fonduri arhivistice, șantiere de restaurare și conservare și excursii documentare. Alba Iulia oferă un potențial de cercetare bogat, din preistorie până în contemporaneitate. Studenții efectuează cercetare științifică alături de cadrele universitare, iar rezultatele acesteia sunt prezentate în cadrul Cercurilor de Istorie și de Arheologie. Acestea au ca scop desfășurarea unor activități specifice, cum ar fi comunicări științifice, recenzii, prezentări și lansări de carte, rapoarte arheologice, excursii documentare, comunicarea unor materiale de interes în domeniu. Studenții organizează în fiecare an o conferință științifică studențească, ale cărei lucrări sunt publicate în Buletinul Cercurilor Științifice Studențești.

Calificările și profesiile dobândite după absolvirea acestei specializări sunt: Istoric; Politolog; Asistent de cercetare în istorie; Istoriograf; Asistent de cercetare în arheologie; Cercetător în istorie; Profesor în învăţământul gimnazial (și liceal, după absolvirea unui masterat). Absolvenții de studii de Istorie licență, masterat și doctorat au posibilitatea de a se angaja și ca arheologi, restauratori și conservatori, muzeografi, muzeologi, documentariști, cercetători, arhiviști, ghizi, specialiști pe probleme culturale, în mass-media și turism.

Studenții beneficiază de perioade de pregătire în muzee (Muzeul Național al Unirii și alte muzee de profil din țară), arhive (Arhivele Naționale ale României, Filiala Alba Iulia), laboratoare de restaurare (Laboratorul de Restaurare Ceramică, Centrul Naţional de Restaurare şi Conservare a Cărţii Vechi), biblioteci (Biblioteca Batthyaneum), șantiere arheologice și de restaurare a monumentelor istorice (sub egida Direcției Județene pentru Cultură Alba), dar și la universități partenere din Malta, Cipru, Germania, Italia, prin programul ERASMUS+.

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie oferă programe de studii universitare acreditate și la MASTERAT (specializările Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană și Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural) și DOCTORAT în Istorie, Arheologie și alte domenii conexe.

Suntem interesați să oferim un învăţământ înalt formativ, modern, centrat pe studenţi şi orientat spre nevoile reale ale şcolii româneşti (cu atât mai mult cu cât numeroși absolvenți devin profesori) dar și spre dezvoltarea unei relații armonioase, calde și fără bariere de comunicare între studenți și dascăli. Tocmai de aceea bagajul de o viață al studenților noștri conține nu doar informație, educație și cultură, ci și foarte multă afecțiune, principii și valori morale.

Pentru detalii, vă invităm să vizitați www.uab.ro și admitere.uab.ro .

 

Conf. univ. dr. TEODORA IORDĂCHESCU

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ziarul Hunedoreanului