Cum arată bilanțul Inspectoratului de Jandarmi al Județului Hunedoara pe anul 2018

În anul 2018 activitatea jandarmilor hunedoreni a vizat intensificarea misiunilor specifice, în special în domeniul gestionării adunărilor publice, prin protecţia participanţilor şi prevenirea tulburării ordinii de drept, de menţinere a ordinii publice, atât independent, cât şi împreună cu efectivele de poliţie, în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii pe întreg cuprinsul judeţului şi creşterea siguranţei cetăţeanului.
—-
În această perioadă au fost executate 776 misiuni de asigurare a ordinii publice din care 79 misiuni cu ocazia manifestaţiilor de protest, 519 misiuni la manifestări cultural-artistice și religioase, 169 misiuni la manifestări sportive, 7 misiuni la manifestări electorale cu ocazia Referendumului pentru modificarea Constituției şi 2 misiuni pe timpul vizitelor oficiale.
Semnificativ este faptul că pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice nu au fost înregistrate tulburări ale ordinii de drept sau confruntări între participanţii la manifestările publice şi forţele de ordine.
—-
Totodată au fost executate 143 misiuni de intervenţie cu 13,49 % mai multe misiuni decât în anul precedent. Acestea au constat în: 40 intervenţii pentru aplanarea unor conflicte; 72 intervenţii pentru asigurarea funcţiei de sprijin la producerea unor situaţii de urgenţă; 12 intervenţii în sprijinul Poliţiei; 19 intervenţii în alte situaţii.
—-
În anul 2018 jandarmii au executat 6.911 misiuni de menţinere a ordinii publice folosind 13.545 jandarmi.
Astfel, în baza planului de cooperare încheiat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, jandarmii au participat în 1.239 patrule mixte de menținere a ordinii publice, concomitent cu executarea a 466 patrule independente în sistem integrat, 1.027 patrule în zona instituţiilor de învățământ, 997 misiuni în zona obiectivelor din competenţă, 470 patrule auto speciale de intervenție, 193 patrule speciale de intervenție antiteroriste.
Toate aceste misiuni au dus la scăderea ratei infracționalității stradale cu un procent de 6% față de anul precedent şi creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, fapt rezultat din analizele întocmite în comun cu I.P.J. Hunedoara.
—–
De asemenea, jandarmii s-au implicat activ în vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă în zona instituţiilor de învăţământ, unde au fost executate peste 1.000 de acţiuni independente la cele 36 de licee şi şcoli generale date în responsabilitate, care însumează peste 21.000 elevi din învățământul preuniversitar.
—-
Pe linia misiunilor antiteroriste, ca o măsură la acţiunile teroriste din Europa, au fost executate, alternativ cu colegii de la S.I.A.S. din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Hunedoara, aproape 200 de misiuni, care au vizat obiective de importanţă deosebită, precum şi locuri cu public numeros, în scopul descurajării unor eventuale atacuri.
—-
În anul 2018 au fost executate 2.519 misiuni de menţinere a ordinii publice în staţiunile montane, cu 5.038 jandarmi montani. Pentru îndeplinirea misiunilor de mare complexitate în mediul montan, la nivelul unităţii noastre au fost operaţionalizate două echipe de intervenţie constituite în Valea Jiului, și respectiv Țara Hațegului, cu efective cu un grad ridicat de pregătire și dotare conform standardelor în vigoare.
Jandarmii montani au desfăşurat independent sau cu salvamontiştii 41 acţiuni de căutare şi salvare/evacuare a persoanelor aflate în dificultate în zona montană la care au participat 139 jandarmi montani, fiind salvate 47 de persoane.
—–
Pe linia aplicării prevederilor legale au fost constatate 210 fapte de natură penală cu 187 autori identificaţi. De remarcat este că 131 fapte de natură penală au fost constatate în cadrul dispozitivelor independente, iar 79 au fost constatate în comun cu efectivele de poliţie sau alte instituții. Ponderea infracţiunilor constatate, atât independent, cât şi în comun cu poliţia, o reprezintă infracţiunile comise în mediul urban în proporție de 90%.
—-
Au fost aplicate 1.442 sancţiuni contravenţionale, valoarea acestora fiind de peste 450.000 lei.
În proporție covâșitoare faptele contravenționale sancționate de jandarmi au constat în încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, dar au fost constatate un număr semnificativ de fapte contravenționale referitoare la regimul silvic sau prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
—-
În anul 2018 au fost executate 1.229 mandate de aducere, emise de către instanţele de judecată sau parchetele de pe lângă acestea.
—-
De asemenea, au fost realizate 151 acţiuni de prevenire în 130 de locaţii, cum ar fi: instituţii de învăţământ, staţiuni montane, precum şi cluburi sportive care activează pe raza judeţului Hunedoara.
—-
Pe linie de pază și protecție instituțională, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara asigură paza la 22 obiective, cu un efectiv de 40 jandarmi pe zi. Semnificativ este faptul că misiunile de pază şi protecţie au fost executate în condiţii foarte bune şi nu au fost înregistrate evenimente negative.
—-
În vederea eficientizării misiunilor de pază şi protecţie și creşterea gradului de securitate a obiectivelor, la nivelul unității s-a înființat Dispeceratul de monitorizare, recepție și evaluare a alarmelor. Totodată, în baza analizelor comune, beneficiarii de pază au reevaluat și completat sistemele tehnice de pază de la sediile proprii.
Până în prezent, au fost conectate la Dispeceratul de monitorizare obiectivele proprii și s-a evaluat funcționarea sistemul într-o perioadă de 12 luni, constatându-se că este eficient și viabil. În perioada următoare se va urmări relocarea Dispeceratului în clădirea noului comandament și conectarea tuturor obiectivelor asigurate cu pază cu efective de jandarmi la acesta, având în vedere că toți beneficiarii de pază și-au dat acordul pentru realizarea conexiunii.
—-
În perioada analizată au fost asigurate cu pază şi protecţie 702 transporturi de produse cu caracter special.
De asemenea, a fost asigurată paza şi protecţia la 57 de transporturi de bunuri şi valori, precum şi a 746 transporturi de corespondenţă clasificată, în cooperare cu Direcţia Judeţeană de Informaţii Hunedoara.
—-
În perioada de referinţă, prin sistemul unic de urgenţă „112” s-au înregistrat peste 4.820 apeluri primite de jandarmi concretizate prin executarea a 118 acţiuni de intervenţie.
Au fost monitorizate peste 900 transporturi de produse cu caracter special sau de valori, asigurate de efectivele unităţii noastre sau transporturi aflate în tranzitarea judeţului.
—-
Cooperarea/colaborarea cu alte structuri a constituit o preocupare permanentă a conducerii unităţii fiind încheiate 32 de planuri de colaborare, intervenţie şi cooperare cu diverse instituții.
Astfel, am beneficiat de sprijin în buna gestionarea a misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările cu public numeros și am executat peste 400 de acţiuni comune cu instituțiile partenere la care au participat 1.413 jandarmi, din care menționăm: 73 misiuni de intervenţie în sprijinul populaţiei sau ca urmare a producerii unor situaţii de urgenţă în cooperare cu I.S.U. Hunedoara, 20 acţiuni în cooperare cu B.C.C.O.-D.I.C.C.O.T., 22 acţiuni în colaborare cu executorii judecătoreşti, 7 acţiuni în cooperare cu Poliţia, 66 acţiuni în cooperare cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, 47 acţiuni în colaborare cu organele silvice, 73 acţiuni în colaborare cu organele piscicole A.N.P.A., 2 acţiuni în cooperare cu organele Gărzii de Mediu, 29 acţiuni în colaborare cu I.T.M., 2 acţiuni în colaborare cu A.N.A.F. și 147 în cooperare cu alte instituţii.
—-
În vederea creșterii capacității operaționale și de intervenție, în scopul reducerii timpului de răspuns la situații deosebite, întărirea coeziunii în cadrul structurilor și perfecționarea tehnicilor de acțiune, la nivelul unității au fost executate 43 exerciţii de intervenţie, alertare, protecţie civilă și antrenament cu structurile de comandament.
—-
În perioada 15-19.10.2018, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, alături de celelalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională din județul Hunedoara, a participat la exercițiul de mobilizare ”MOBEX HD-18”.
Membrii comisiei de control a M.A.I. au apreciat ”activitatea de pregătire a Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara pentru trecerea de la cadrul organizatoric de pace la cadrul organizatoric de război ca fiind «FOARTE BUNĂ»”.
—–
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara continuă să fie partener în proiecte locale care și-au demonstrat viabilitate prin buna gestionare a resurselor cu beneficii reale pentru structurile administrative și cetățeni:
—-
 Protejarea monumentelor istorice – situl arheologic Sarmizegetusa Regia
În ceea ce priveşte acest proiect, încheiat cu Consiliul Judeţean Hunedoara, putem spune că este o reuşită deoarece a condus la creşterea gradului de siguranţă în zona sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, unde se desfăşoară un turism civilizat, în contextul în care numărul turiştilor români şi străini ce au vizitat anul trecut monumentul istoric este de peste 65.000.
—–
 Centrul Integrat Judeţean de Intervenţie Hunedoara,
Având la bază planul de colaborare promovat şi încheiat de Consiliul Judeţean Hunedoara, cu participarea altor instituţii, şi-a dovedit eficienţa în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a tuturor evenimentelor de interes operativ ce au apărut la nivelul judeţului în sistem integrat, în cadrul unei structuri operaţionale.
—-
Activitatea de management resurse umane s-a aflat permanent în atenţia comenzii unităţii. Dinamica de personal a înregistrat o fluctuaţie determinată de trecerile în rezervă sau reconfigurarea opţiunilor personalului în funcţie de condiţiile apărute în plan socio-profesional.
O direcţie prioritară de acţiune a constituit-o acoperirea deficitului de personal înregistrat la finalul anului 2017, ca urmare a trecerilor în rezervă, la care s-au adăugat pierderile din anul 2018, care au constat în treceri în rezervă sau mutări în alte unităţii ale M.A.I..
Astfel, la finalul anului 2018, încadrarea cu personal a unităţii este de 93,76 % față de 87,74 % în anul precedent.
Vârsta medie a personalului militar s-a redus de la 40,11 ani în anul 2017, la 38,58 ani în anul 2018.
—-
Ca urmare a rezultatelor foarte bune obţinute în îndeplinirea sarcinilor şi misiunilor încredinţate personalul unității a fost recompensat inclusiv cu:
– 13 înaintări în gradul militar următor înaintea expirării stagiului,
– 10 distincţii şi embleme acordate de către inspectorul general al Jandarmeriei Române,
– titlul de „Jandarmul Anului”, la nivelul Armei, pentru plutonierul major Todoni Gelu.
Totodată:
– 4 subofițeri au primit Emblema de Onoare a M.A.I.;
– 1 subofițer a primit Emblema de Onoare a M.A.I. pentru misiuni Internaționale;
– 1 subofițer a primit Medalia Națională pentru Merit clasa a III-a, acordată de Președintele României.
În perioada analizată unitatea nu s-a confruntat cu fapte de corupţie sau evenimente deosebite.
Reorganizarea unității – au fost întocmite și înaintate propuneri ce vizează înființarea unor structuri suple și capabile să răspundă provocărilor actuale și viitoare.
—–
Pregătirea continuă a personalului s-a desfăşurat în scopul realizării şi menţinerii capacităţii operaţionale a unităţii, necesară executării misiunilor specifice.
Astfel în anul 2018 s-au desfășurat o serie de exerciții tactice și activități centralizate de pregătire a structurilor, dintre care amintim:
– Cupa Jandarmeriei la Schi, în Pasul Vâlcan.
– Campionatul de Tir – Cupa Jandarmeriei, în poligonul Mintia.
– Exerciţiu de căutare salvare-evacuare a unei persoane rătăcite executat de jandarmii montani în cadrul manifestării,,Întâlnirea moţilor cu istoria” de la Cheia – Dupăpiatră, în comuna Buceş,
precum și diferite activități sportive:
– Campionatul de minifotbal – Cupa Jandarmeriei.
– Concurs de Pescuit.
—-
De remarcat este și participarea unor cadre militare din Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara la competiții organizate la nivelul la nivelul M.A.I. sau Jandarmeriei Române unde au obținut rezultate meritorii:
– Plt. maj. Constantin Dochiu a ocupat locul II la Campionatul de Înot al M.A.I.
– Echipa de fotbal a unității a ocupat primul loc la competiția sportivă ,,Cupa Centenarului Marii Uniri”, organizată la nivelul Jandarmeriei Române cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Marea Unire.
– Doi jandarmi montani hunedoreni au participat în cadrul Echipei Naționale Montane ce a decis să cinstească Centenarul Marii Uniri prin arborarea drapelului național pe munții reprezentativi ai patriei ce au legătură cu luptele din urmă cu 100 ani sau principalele momente ale Unirii.
—-
În ce priveşte evoluţia în carieră, personalul inspectoratului a participat la programe de formare profesională continuă. Astfel, în perioada analizată, au urmat cursuri de dezvoltare a carierei 26 subofiţeri.
—-
În scopul realizării unui sistem logistic adaptat conceptual, structural şi acţional cu dimensiunile, configuraţia şi misiunile structurilor operative, activităţile de suport logistic au avut 2 direcţii de acţiune principale:
1. Îmbunătăţirea suportului logistic al misiunilor şi creşterea din punct de vedere al înzestrării, a capacităţii de reacţie şi intervenţie a structurilor de jandarmi.
2. Îmbunătăţirea mobilităţii, dotării şi condiţiilor de muncă.
—–
La nivelul unităţii se constată încă un nivel redus în ceea ce priveşte gradul de asigurare cu mijloace tehnice, deși unitatea a reușit achiziționarea a cinci autovehicule noi (4 autoturisme cu tracțiune 4×4 și o autospecială de capacitate 8+1 locuri), gradul de înzestrare cu autovehicule rămâne scăzut, de 39,55 %.
—–
S-a urmărit îmbunătăţirea dotări structurilor montane de jandarmi cu echipament specific misiunilor îndeplinite și au fost achiziționate materiale necesare jandarmilor montani în valoare totală de 45.000 lei. De asemenea, prin proiectul “Consolidarea Capacităților Jandarmeriei Române” cofinanţat din Programul de cooperare elveţiano-român s-a reușit dotarea de bază a echipelor de intervenție montană constituite la nivelul nivelul Detașamentului 3 Jandarmi Lupeni și la nivelul Detașamentului 5 Jandarmi Hațeg.
——
În vederea asigurării spaţiilor de lucru și pregătire pentru personalul unităţii, în anul 2018, s-a reuşit:
– amenajarea unui spațiu cu destinația Sală de sport;
– realizarea de reparații curente la acoperişul tip terasă a pavilionului administrativ de la reşedinţa unităţii;
– propunerea a două clădiri, respectiv Pavilion administrativ – reşedinţa Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara și Ateliere şi corp de gardă Orăştie – Sediul Detașamentului 4 Jandarmi Orăştie pentru realizarea unor lucrări de consolidare, reabilitare şi modernizare finanțate de Banca Internaţională de Reconstrucţie și Dezvoltare, care au fost acceptate în cadrul proiectului, ce se va derula în perioada 2020-2026.
—–
Totodată, s-a preluat în baza unui contract de comodat încheiat cu Primăria municipiului Deva, fostul sediu al Colegiului Tehnic ”Ion Mincu” Deva, pentru o perioadă de cinci ani, în vederea folosirii ca pavilion administrativ pentru reședința unității, având în vedere că actualul sediu, prezintă risc seismic de gradul II, precum și un spațiu în municipiul Orăștie, unde va funcționa Detașamentul 4 Jandarmi până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a actualului sediu.
În vederea mutării Detașamentului 5 la Hunedoara s-a preluat în comodat un spațiu în suprafață utilă de 350,19 mp, aflat în clădirea Poliției municipiului Hunedoara, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara.
—-
O situație aparte se înregistrează la sediul Secţie de Jandarmi Petroşani care, datorită fenomenelor meteorologice extreme din ultimii doi ani, a suferit degradări ale tavanului și scurtcircuitarea instalației electrice, drept pentru care s-a dispus evacuarea personalului, mobilierului și a tehnicii din încăperile afectate. În prezent efectivele își desfășoară activitatea 3 containere, care sunt insuficente. Urmărim achiziționarea a 6 containere care vor alcătui o bază modulară modernă și complet echipată.
—-
În anul 2018, suma achiziţiilor este de 981.968,25 lei ceea ce reprezintă o creştere cu aproape 39 % faţă de nivelul achiziţiilor derulate în anul 2017, sumele fiind folosite în trei direcții principale:
1. Investiţii în tehnică performantă pe linie de informatică şi comunicaţii, container de depozitare, autospecială 8+1 locuri.
2. Dotarea jandarmilor montani cu echipament specific.
3. Reparaţii la tehnica auto.
—-
În domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei s-au continuat eforturile pentru menţinerea sistemului de comunicaţii în parametrii normali şi pentru o exploatare cât mai bună a facilităţilor tehnice oferite de acesta.
Gradul de acoperire cu semnal radio analogic la nivelul judeţului este de aproximativ 60 %, iar pentru suplimentare în zonele de responsabilitate ale posturilor de jandarmi montane, unde nu există acoperire radio sunt asigurate 4 telefoane prin satelit.
—-
La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, este operaționalizat Centrul de Comunicații Mobil, instalat pe o autospecială concepută într-o structură modulară.
Centrul de Comunicații Mobil asigură îndeplinirea misiunilor permanent, în condiţii de criză, ziua şi noaptea, atât din mișcare cât și staționar, fiind prevăzut camere cu infraroșu. Asigură transmiterea imaginilor din teren în timp real către dispecerate, puncte de comandă și coordonare ale structurilor M.A.I.
Centrul de Comunicații Mobil a fost certificat de reprezentanții Inspectoratului General al Jandarmeriei Române în cadrul exercițiului ”Acvila Apusenilor” desfășurat în anul 2018.
—-
Pe plan financiar s-a înregistrat o creştere cu 17 % a sumelor alocate, această creştere datorându-se în principal creditelor aprobate la investiţii.
—-
Activitatea juridică s-a axat pe reprezentarea intereselor unităţii în faţa instanţelor de judecată. Din cele peste 1.400 sancţiuni contravenţionale aplicate de jandarmi au fost atacate cu plângere contravenţională sub 1%, ceea ce denotă calitatea actelor de constatare întocmite de către agenţii constatatori.
—-
Preocuparea principală pe linie de asistenţă psihologică a fost de a cunoaşte toate problemele (personale, familiale şi de activitate) care apar în rândul efectivelor, informarea la timp a comenzii unităţii asupra acestor probleme şi utilizarea diverselor metode şi tehnici de combatere a stresului rezultat în urma activităţii desfăşurate de efectivele unităţii.
—-
La nivelul inspectoratului, în perioada evaluată au fost executate 680 controale tematice şi ierarhice de către cadrele cu atribuţii din comandamentul de unitate în toate structurile din subordine, precum şi de comandanţi în dispozitivele permanente şi temporare adoptate.
—-
În anul 2018 nu s-au înregistrat incidente de securitate ca urmare a unui program accentuat de pregătire şi un sistem de control permanent.
Au fost întocmite și înaintate documentele necesare avizării şi revalidării accesului la informaţii clasificate pentru 262 cadre militare din unitatea noastră.
—-
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara a continuat să fie un factor important pe linia protecției mediului. Prin acțiunile desfășurate am urmărit prevenirea degradării mediului, constatarea și sancționarea, după caz, a unor fapte antisociale în acest domeniu, ecologizarea unor zone cu potențial turistic.

În ceea ce privește protejarea fondului forestier, jandarmii au desfășurat independent sau în cooperare cu alte instituții 330 de acțiuni, pe timpul cărora au constatat 82 fapte ilegale (contravenții și fapte penale), au aplicat amenzi în valoare de aproximativ 100.000 lei și au ridicat în vederea confiscării 172 metri cubi material lemnos.
—-
Au fost desfășurate 167 de acțiuni pentru protejarea fondului piscicol pe principalele cursuri de apă din județ, pe timpul cărora au constatat 160 fapte ilegale (contravenții și fapte penale) și au aplicat amenzi în valoare de 13.300 lei.
—-
De asemenea au fost desfășurate 147 de acțiuni pentru protejarea fondului cinegetic, pe timpul cărora au constatat 10 fapte ilegale care au constat în: nerespectarea regimului armelor și munițiilor; practicarea vânătorii fără a fi însris în asociația de vânătoare; vânătoarea în afara perioadelor legale de vânătoare; braconaj cinegetic.
—-
Numeroase acțiuni au fost executate de jandarmii montani în cadrul Proiectului LIFE Connect Carpathians + „Îmbunătăţirea conectivităţii mediului natural pentru urs şi lup printr-o reţea naturală de situri Natura 2000 în România”.
Este al cincilea an de când Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara desfășoară activități în proiectul Life Connect Carpathians, care se desfăşoară pe raza a opt judeţe, în scopul prevenirii şi combaterii braconajului, alături de Fauna & Flora International din Marea Britanie, Asociaţia Zarand şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climaterice.
Având în vedere că în acest an proiectul trece într-o altă etapă, s-au organizat întâlniri de lucru între partenerii și reprezentanţii instituţiilor interesate în vederea continuării acțiunilor pentru o perioadă de încă 5 ani. În acest sens, se va prezenta Comisiei Europene un raport ”After LIFE” în care se va menționa în detaliu planificarea acțiunilor pentru prevenirea și combaterea braconajului, precum și reacția în regim de urgență la situații periculoase generate de animale sălbatice.
—–
Totodată, au fost stabilite elementele pentru continuarea funcționării Echipei de Intervenție Rapidă Specializată (EIRS). Astfel, Procedura privind modul de acţiune a instituţiilor responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de animalele (mamifere) sălbatice periculoase, oferă baza continuării activității echipei la nivelul județului Hunedoara și după data finalizării proiectului Life.
Echipa de Intervenție Rapidă Specializată (EIRS) va fi sprijinită în continuare prin implementarea proiectului ”Facilitarea conviețuirii omului cu carnivorele mari în Carpații de Sud-Vest” finanțat de Fundația Segre, care va asigura participarea membrilor Fauna & Flora International și a medicului veterinar la intervenții până la sfârșitul anului 2020, pe teritoriul județului Hunedoara, precum și pe teritoriul celorlalte județe (Alba, Arad, Caraș Severin, Timiș, Gorj, Cluj, Hunedoara, Bihor), la solicitarea structurii de jandarmi competente teritorial.
—-
Jandarmii s-au implicat și în acțiuni de ecologizare a unor zone afectate de deșeuri.
În acest sens, în cadrul acțiunii naționale “Let’s Do It, Romania !” jandarmii au ecologizat 10 zone de munte din zonele Nucşoara, Cârnic – Valea Beguţ, Clopotiva – Platoul Soarelui, Cetatea Colţ – Valea Râuşor, Valea Morii – Vulcan, Lazaru – Câmpu lui Neag, Costeşti – Valea Grădiştei, Cheile Jiețului, Cheile Tăii şi Pârâul Maleia.
—-
Ca urmare a unor articole apărute în mass-media, în 10 noiembrie a fost inițiată o acțiune de ecologizare a râului Cerna în amonte de Lacul Cinciș. În câteva ore, jandarmii au reușit să strângă peste 200 de saci de gunoaie și peturi.
Prin acest gen de acțiuni, contribuim la protejarea naturii, la refacerea ecosistemului și la sensibilizarea cetăţenilor cu privire la colectarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor de orice fel.

S-a asigurat informarea corectă şi oportună a opiniei publice în vederea consolidării imaginii şi întărirea încrederii cetăţenilor în instituţia noastră. Au fost transmise 126 materiale către mass-media și au organizate 9 conferinţe de presă.
Din cele peste 1.500 articolele publicate 97 % au avut un caracter pozitiv sau neutru.
—–
În scopul realizării unei comunicări eficiente cu cetăţeanul, în concordanţă cu evoluţia tehnologiei, la nivelul unităţii sunt operaţionalizate conturi oficiale pe reţelele de socializare.
Pagina oficială de Facebook a unităţii care a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de aprecieri (3.000 de urmăritori), iar impactul postărilor pe pagina de facebook în anul 2018 este de peste 580.000 persoane.
—-
Cu ocazia Centenarului Marii Uniri efectivele unității au asigurat ordinea publică în municipiul Alba Iulia și în alte 12 localități din județul Hunedoara și am participat cu un detașament de defilare, compus din 66 de jandarmi și tehnică, la ceremonialurile militare desfășurate în localitățiile Deva, Orăștie și Hațeg.
—-
În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara continuat bunele relații de colaborare și cooperare, cu:
Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, A.T.O.P. Hunedoara, Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara, Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăştie, Gruparea de Jandarmi Mobilă Timişoara, Centrul Medical Județean, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale, Serviciul Județean de Protecție Internă, Serviciul Judeţean Anticorupţie, Serviciul de Combatere a Crimei Organizate, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale, Penitenciarul Deva, Centrul Militar Județean, Batalionul 53 Geniu, Tribunal și Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, Parchetul Militar Timişoara, D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Deva-Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean, Direcţia Finanţelor Publice, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, Garda Forestieră Timişoara, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Administraţia Parcului Naţional Retezat, Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina, administrațiile locale din Deva, Hunedoara, Orăștie, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Brad, Hațeg, asociațiile Fauna@Flora Internaţional și Zarand, reprezentanții ai mediului privat și nu în ultimul rând, cu gazda noastră de azi Teatrul de Artă Deva.
—-
Priorităţile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara în anul 2019 vizează:
 creșterea operativității și interoperabilității structurilor de ordine publică, montane, antiteroriste, de pază și protecție instituțională;
 continuarea îmbunătăţirii suportului logistic al misiunilor prin creşterea nivelului de înzestrare, cu bunuri şi materiale, cu performanţe tehnice la nivelul cerinţelor actuale, pentru a asigura o bună capacitate de reacţie şi intervenţie a structurilor operative, în special în domeniul auto și tehnic;
 reabilitarea clădirilor în care ne desfășurăm activitatea cu fonduri europene sau de la Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare;
 îmbunătățirea dotării materiale a efectivelor care execută acțiuni speciale și de intervenție antiteroristă;
 conectarea tuturor obiectivelor asigurate cu pază cu efective de jandarmi la Dispeceratul de monitorizare, recepție și evaluare a alarmelor.

IJJ Hunedoara

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

doi × 1 =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ACTUALITATE
Transport ilegal de lemne         322 de metri cubi de lemne expediate ilegal         Încă două cazuri de coronavirus în România         Patriarhia Română: Măsuri sanitare şi spirituale în timp de epidemie         PLAN PENTRU O SITUAŢIE DE URGENŢĂ. Autoritățile au luat măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus în județ         TIMP LIBER. Recomandările ZIARUL HUNEDOREANULUI pentru acest week-end         La OpticLine. Cataracta, cea mai frecventă afecțiune a ochilor, are rezolvare         Ce s-a ales de planurile de modernizare a celor 10 șosele turistice din Hunedoara         S-a lansat proiectul de amenajare a trecerilor la nivel a drumurilor naționale cu calea ferată         Măsuri de urgență pentru prevenirea infecțiilor cu Coronavirus în municipiul Deva         Femeie tâlhărită pe o stradă din Petroșani         Lemne confiscate de polițiști, în urma unui control în trafic         Accident pe un bulevard din Deva         Deputatul Marius Surgent a revenit în PNL: “Alianța ALDE – PSD s-a dovedit a fi una toxică pentru noi”         Berbeceanu, mesaj controversat pentru șefii Bisericii Ortodoxe Române, pe tema coronavirusului         Accident mortal la ieșirea din Hațeg. Coliziune între un camion și un autoturism         Primul caz de coronavirus în România         Reparaţii la SJU Deva de peste 1.000 miliarde lei vechi. „Banii ar fi trebuit să ajungă pentru finalizarea lucrărilor”         Interviu. Miron Țic: „Sunt mulţumit că am putut să realizez cele aproape 40 de cărţi pe care le-am scris până acum”         Finanțări nerambursabile pentru proiectele societății civile