Covid 19 îngreunează licitația pentru reabilitarea Casei de cultură din Hunedoara

485

Consiliul Județean Hunedoara a cerut prelungirea procedurii de atribuire a contractului de reabilitare a Casei de Cultură din Hunedoara, o investiție estimată la peste 11 milioane de lei. Lucrările au fost scoase la licitație publică în luna februarie 2020, iar deschiderea celor trei oferte de puse de două ascocieri de firme și de o societate comercială ofertelor a avut loc în 23 martie.

Măsurile și ordinele emise de autoritățile publice centrale și locale în contextul pandemiei de Covid 19 îngreunează funcționarea activității Consiliului Județean și a participanților la licitația publică astfel că reprezentanții CJ Hunedoara au solicitat prelungirea termenului de evaluare a ofertelor depuse, în vederea atribuirii contractului, scadent în 22 aprilie.

„Până la finalizarea procedurii de atribuire, comisia de evaluare urmează să finalizeze, împreună cu persoanele împuternicite pentru controlul ex-ante, analiza și evaluarea DUAE, a propunerilor tehnice și financiare, a documentelor suport aferente DUAE ale potențialului ofertant câștigător și să întocmească raportul procedurii. Având în vedere că evaluarea ofertelor la procedura mai sus amintită nu va putea fi finalizată până la data de 22 aprilie 2020, prin prezenta vă rugăm să aprobați prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor, până la data limită de valabilitate a ofertelor menționată în anunțul de participare simplificat, respectiv 21.08.2020”, se arată în documentele depuse de Consiliul Județean Hunedoara.

Investiţia în restaurarea Casei de Cultură a Hunedoarei a fost estimată la 11.368.952 lei și va fi finanțată de CJ Hunedoara. Ea prevede realizarea instalaţiior de mecanica scenei şi sonorizare, înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan, înlocuirea uşilor interioare şi exterioare, modernizarea birourilor şi a grupurilor sanitare, revizuirea instalaţiilor electrice de iluminat şi dotarea cu corpuri de iluminat, asigurarea unui climat adecvat de încălzire şi ventilaţie, reabilitarea finisajelor interioare şi exterioare, prevederea unor draperii pentru închiderea golurilor de pe lateralele sălii de la parter, dispozitive desfumare, montarea unor scaune tip fotolii pentru sala de la etaj specifice sălilor de spectacole, ţinandu-se cont la proiectare de investiţiile din fonduri publice realizate în anii anteriori. LUcrările au termen de finalizare de 18 luni.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.