Megaproiect. 2015- anul în care Hunedoara trebuie să aibă apă STAS la robinete

61

O investiţie de peste 100 de milioane de euro. Europa ne dă banii, dar ne şi cere. Care este filozofia interesului comun. Urmează doi ani de lucrări colosale în infrastructură

antalInterviu cu Liviu Antal, director executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Prest Hunedoara.

Cu ce se ocupă Aqua Prest?

Aqua Prest este o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) constituită la sfârşitul anului 2008, în baza unei legi speciale 855/2008 şi are ca membri asociaţi Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara şi un număr de 50 de consilii locale din judeţul Hunedoara. Misiunea noastră este ca în această formaţie să realizăm proiecte de investiţii în infrastructură în comun pe care apoi să le predăm, în administrare, operatorului regional de apă Apa Prod SA Deva. Evident aici este vorba de un interes comun, acela al comunităţilor, de a avea servicii de apă şi canalizare moderne la preţuri egale şi competitive. Atât ADI, cât şi operatorul unic de apă, coagulează în activitatea lor suma intereselor fiecărei comunităţi  aducând proiectul la un numitor comun. Această abordare „la comun” este şi o condiţie obligatorie pentru accesarea fondurilor de coeziune. Exemplul cel mai concludent este caracterul unitar al preţului garantat de această abordare. Pe toată aria de operare de anul trecut, din 2012, avem preţul unificat. ADI AquaPrest se ocupă şi de monitorizarea acestui contract în ce priveşte Apa Prod, unde operatorul are nişte indicatori economici pe care trebuie să îi respecte.

Care sunt beneficiile acestei asocieri?

Funcţionarea Asociaţiei este una din condiţiile obligatorii pentru accesarea proiectului denumit sintetic „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”. Este vorba de o investiţie gigant,  cu o valoare eligibilă de 106 milioane de euro. Proiectul se derulează în aglomerările de peste 10 mii de locuitori din judeţ şi anume Deva, Hunedoara, Călan, Haţeg, Simeria şi Brad şi Geoagiu.  Scopul proiectului se referă la conformarea cu directivele Uniunii Europene (UE), în ce priveşte transportul şi epurarea apelor uzate, precum şi gradul de conectare al populaţiei din aceste oraşe la reţeaua de apă şi canalizare. Există o directivă europeană prin care România şi-a asumat ca până în 2015 să îndeplinească condiţile specifice. Toate depăşirile STAS-ului la apă după 2015 vor însemna penalizări uriaşe pentru consiliile locale, proprietarele reţelei. Aceste penalităţi pot ajunge la sute de milioane de lei vechi dacă nu îndeplinim acest obiectiv. Ca să îndeplinească obiectivele, UE finanţează aceste proiecte majore. Schema lor de finanţare este următoarea: 88,16 la sută din fondul de coeziune european, 10,84 la sută din bugetul de stat, şi unu la sută din bugetul local. Peste toate astea operatorul plăteşte încă 6,19 la sută contribuţia beneficiarului. După care investiţiile odată recepţionate vor intra în domeniul public. Noi trebuie să înţelegem că toate aceste investiţii nu sunt ale unei societăţi comerciale, sunt ale comunităţilor. Ne dorim ca oamenii să fie conştienţi că prin aceste investiţii creşte şi averea lor personală, pentru că la domeniul public ei sunt în comun proprietari. Mai mult decât atât şi valoarea proprietăţilor într-un oraş unde ai apă şi canal la poartă şi în condiţii bune, creşte.

Ce obligaţii ne revin nouă, cetăţenilor, pentru a putea beneficia de confortul adus de aceste investiţii? firma

Datoria cetăţenilor ar fi să trateze serviciile de alimentare cu apă ca orice alt serviciu plătit şi prin faptul că există nişte costuri de funcţionare să înţeleagă să îşi achite obligaţiile contractuale la fel ca în orice alt contract. De asemenea ar ajuta ca aceste investiţii să fie exploatate corespunzător şi cu grijă. Aş mai putea să spun să aibă înţelegere în anii care vor urma că iarăşi vor fi lucrări în Deva, pentru a se implementa aceste investiţii. Lucrarea la reţea va afecta toate oraşele prinse în proiect iar finalizarea lui trebuie să se facă până în 2015. Este până la urmă un calcul economic, adică reţelele din toate oraşele au durata de exploatare terminată, sunt depăşite. Deci, trebuie schimbate cu altele noi, conform legislaţiei. În mod normal aceste investiţii ar trebui susţinute din bugetele locale, care bugete locale înseamnă tot banii noştri, ai cetăţenilor. Consiliile locale sau autorităţile locale nu ar putea însă suporta aceste investiţii şi din cauza asta s-au accesat fondurile europene.

Tarife la apă

Ca şi parte a acestui proiect este şi o analiză cost-beneficiu care e făcută de un consultant financiar şi este parte a documentaţiei financiare. Prin contractul de delegare cu operatorul s-a adoptat un mecanism de tarifare. S-a luat în considerare şi pragul de suportabilitate al populaţiei dar concret, mecanismul acesta de tarifare e o actualizare cu nivelul inflaţiei, plus o mică creştere. În acest an, ca şi cuantum va fi o modificare de tarif de 47 de bani la apa potabilă şi de 25 de bani la canalizare.  Încă nu ştim clar momentul în care se va aplica creşterea de tarif însă va fi vara aceasta. În acest fel, preţul va creşte la 4,10 lei pe metru cub apă şi 1,82 pentru metru cub de canalizare.

Programele de investiţii vor continua din 2015 când se vor adresa mai cu seamă şi comunităţilor mai mici.  În acest fel, până în 2020 cam toată populaţia va beneficia de o reţea de apă şi canal modernă.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *