Bilanțul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara pe anul 2019

355

Poliţia Hunedoreană îşi îndeplineşte cu responsabilitate rolul pe care îl deţine în viaţa societăţii, cel de garant al respectării legilor statului, prin adoptarea unei atitudini proactive, canalizată pe activităţi concrete de prevenire şi combatere a  fenomenului  infracţional, oferind  siguranţă şi încredere comunităţii din care face parte. Siguranța cetăţeanului rămâne, în continuare, obiectiv prioritar pentru structurile I.P.J. Hunedoara.

 

La finalul acestei săptămâni, poliţiştii hunedoreni au analizat activitatea profesională desfăşurată în cursul anului 2019.

Analiza activităţii desfăşurate de efectivele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara în cursul anului 2019 a relevat faptul că poliţiştii hunedoreni   s-au implicat cu profesionalism şi responsabilitate în organizarea şi desfăşurarea, la nivel judeţean, a unor acţiuni ce au vizat creşterea autorităţii Poliţiei şi asigurarea respectării legii, întărirea prezenţei echipelor de patrulare în zonele de interes, pentru prevenirea posibilelor activităţi infracţionale.

În anul 2019, activitatea I.P.J. Hunedoara a fost focalizată pe îndeplinirea obiectivelor Poliţiei Române, precum şi a celor stabilite în Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015 – 2020. Concentrată pe oferirea unui serviciu public poliţienesc de calitate, Poliţia Hunedoreană şi-a îndeplinit obiectivele legale care a fost învestită, respectiv:

creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa  rutieră;

          -destructurarea grupărilor infracţionale;

          -asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;

asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Hunedorene.

 

 

ACTIVITATEA I.P.J. HUNEDOARA SE AXEAZĂ PERMANENT PE ÎNDEPLINIREA PRINCIPALULUI OBIECTIV:  SIGURANŢA COMUNITĂȚII

 

Protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor și garantarea siguranței lor reprezintă un interes național de securitate, fiind principalul obiectiv al poliţiştilor hunedoreni. Activitatea investigativă a polițiștilor s-a concretizat în numărul mare de autori identificaţi şi deferiţi justiţiei.

 

REZULTATELE ACTIVITĂŢII – CARACTERISTICI  GENERALE

 

Infracționalitatea din județul Hunedoara are caracteristicile criminalității urbane, cu infracționalitate stradală, tâlhării comise prin smulgere, accidente rutiere, furturi din buzunare și din apartamente de bloc, cu violențe în spațiul public și în școli și cu o „criminalitate de vitrină” (cerșetorie, oameni ai străzii, trafic aglomerat, consum de alcool în spațiul public etc.) care afectează în mare măsură sentimentul de siguranță al cetăţenilor.

Din analiza criminalității, vârstnicii (27% din totalul populației) se evidențiază ca având un risc criminogen ridicat, cu potențial de victimizare mult mai mare decât în restul țării.  Pentru activitatea polițienească, acest aspect trebuie mereu și atent avut în vedere de structura de prevenire a criminalității și deopotrivă de cele operative de ordine publică (proximitate) și investigații criminale în vederea instruirii și pregătirii antivictimale a persoanelor vârstnice dar și a culegerii de informații despre potențialii infractori care urmăresc să obțină în mod ilegal câștiguri de pe urma pensionarilor hunedoreni.

          Prin urmare, s-a urmărit o mai bună cunoaștere a populației vârstnice de către polițiștii de proximitate și derulare periodică de activități de instruire, informare și conștientizare a consecințelor infracțiunilor stradale (tâlhării, furturi din buzunare, genți, poșete), a furturilor din locuințe comise prin metoda ”împrietenirii” sau prin ”vânzare de produse” și a înșelăciunilor comise prin metoda ”accidentul”, ”premiul” sau prin ”false calități”.

Din perspectiva condițiilor de locuire urbană, a veniturilor și a calității vieții în ansamblu, județul Hunedoara se confruntă în continuare cu o infracționalitate de subzistență (furturi din societăţi comerciale, inclusiv „de pe raft”, tâlhării, spargeri de locuințe, de autoturisme, înșelăciuni etc.), infracțiunile contra patrimoniului reprezentând aproape jumătate, 46% din totalul sesizărilor de natură penală încriminate de Codul Penal, iar furturile rămân principalele infracțiuni sesizate, cu un procent de peste  65 % din total, deși au înregistrat o scădere cu peste 5%, faţă de anul anterior.

Secvențial, creșteri sunt înregistrate la furturile din locuințe comise prin împrietenire, la cele din stații de alimentare cu combustibil, tâlhării  comise prin smulgere și cele comise stradal.

Infracțiunile de înșelăciune (deși în prezent sunt în scădere cu peste 9%, respectiv cu 21% în cazul ”înșelăciunii prin nume sau calități mincinoase”) rămân în continuare în atenția domeniului preventiv, mai ales cele comise prin metoda ”accidentul”, deoarece creează prejudicii foarte mari victimelor.

În ce privește infracționalitatea din mediul familial, situația statistică a anului  2019 arată faptul că, în județul Hunedoara, aceasta este în creștere, scoțând la suprafață fenomenul existent. Datorită intensificării activităților preventive, de popularizare a drepturilor victimelor, a ordinului de protecție și a celui provizoriu, numărul sesizărilor privind violenţa în familie a crescut.

În anul 2019 au fost sesizate peste 1.000 de fapte de violență în familie, dintre care aproximativ trei sferturi sunt comise în mediul urban și un sfert în mediul rural. Violența domestică se întâmplă în continuare cel mai des în familia tradițională și se manifestă frecvent prin comiterea infracțiunilor de ”lovire sau alte violențe” și ”amenințare”.

Ce trebuie subliniat este faptul că, după intrarea în vigoare a Ordinului de Protecție Provizoriu, în județ polițiștii de ordine publică au emis 155 de ordine provizorii din care 36 au fost transpuse în ordine de protecție după expirarea celor 5 zile, reprezentând 23%.

 

În anul anterior, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, cu sprijinul jandarmilor hunedoreni, au acţionat pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea infracţionalităţii stradale în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat.

Astfel, în anul 2019 au fost organizate 1.799 de patrule mixte polițist-jandarm, cu 451 patrule mixte mai mult față de anul 2018.

 

Activitatea preventivă s-a orientat pe cele 3 (trei) priorități ale Poliției Române stabilite pentru anul 2019, respectiv:

 

  • Prevenirea Delincvenţei Juvenile şi a Victimizării Minorilor,
  • Prevenirea Infracţiunilor contra Patrimoniului,
  • Prevenirea Violenței Domestice.

 

Activitatea preventivă s-a concretizat în proiecte, campanii și activități punctuale pe diferite teme legate de siguranța minorilor, prevenirea victimizării acestora, promovarea răspunderii penale în rândul tinerilor, prevenirea bullying-ului, a consumului de droguri și a violențelor școlare, siguranța bunurilor de valoare și protejarea proprietății personale, asistența juridică a victimelor violenței domestice, prevenirea tâlhăriilor, a înșelăciunilor, siguranța on-line și protecția datelor personale.

La aceste demersuri au participat peste  32.000 de beneficiari (elevi, studenți, festivalieri, cadre didactice, profesori universitari, părinți, specialiști în domeniu, asistenți sociali, vârstnici, turiști, femei vulnerabile, proprietari de locuințe și administratori de asociații de proprietari).

 

Misiunea polițiștilor de proximitate a urmărit întărirea sentimentului de siguranță publică în cadrul comunității, creșterea eficienței în domeniul prevenirii și combaterii faptelor antisociale, prin realizarea unui parteneriat eficient cu comunitatea, pentru rezolvarea în comun a problemelor ce lezează interesele de ordin general și particular ale cetățenilor.

Poliţiştii de proximitate au realizat un parteneriat eficient între poliţie, pe de o parte şi cetăţeni, administraţia publică locală, unităţi şcolare, instituţii de stat sau O.N.G. – uri etc., în vederea rezolvării în comun a problemelor identificate, care lezează interesele populaţiei.

 

În domeniul rutier, poliţiştii hunedoreni au desfășurat acțiuni care au vizat principalele elemente care generează risc rutier, rezultatele acestor activități urmărind, în principal, reducerea numărului accidentelor rutiere grave.

 

În perioada supusă analizei, pe drumurile publice din judeţul Hunedoara,     s-au produs  247  accidente grave de circulație soldate cu decesul a 52 persoane și  rănirea gravă a 250 de persoane.

Principalele cauze de producere ale accidentelor rutiere înregistrate în perioada menţionată anterior, au fost:

– viteză neadaptată la condiţiile de drum;

nerespectarea regulilor de circulaţie de către pietoni;

– neacordare prioritate pietoni.

În copul reducerii riscului rutier şi a creşterii gradului de disciplină rutieră în cursul anului 2019, efectivele de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au organizat peste 1.700 de acţiuni axate de principalele cauze generatoare de accidente rutiere.

În urma acestor acţiuni, au fost aplicate peste 36.000 de sancțiuni contravenționale, au fost întocmite peste 1.100 de dosare de cercetare penală pentru diferite infracţiuni la regimul circulației pe drumurile publice şi au fost reţinute peste 2.700 de permise de conducere.

 

Pentru că siguranţa în şcoli reprezintă o prioritate pentru poliţiştii hunedoreni,  în cursul anului 2019 au fost adaptate permanent  dispozitivele de ordine și siguranță publică în funcție de programul unităților de învățământ, evenimentele și examenele din mediul școlar, activitățile extracurriculare, precum și concluziile rezultate din analiza situației operative în acest domeniu.

De la începutul anului școlar curent, în zona adiacentă unităților școlare preuniversitare au fost instituită o medie zilnică de 54 de patrule.

Pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar, a fost desemnat câte un polițist care să răspundă în mod direct de prevenirea și combaterea fenomenului antisocial specific acestui domeniu, acesta făcând parte din comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, constituită la nivelul fiecărei unități școlare.

 

Activitatea de prevenire şi combatere a delictelor silvice în anul 2019 a avut la bază prevederile actelor normative în vigoare. În perioada analizată la nivelul județului au fost organizate peste 270 de acţiuni și peste 1.000 de controale, pe linie de silvicultură, în timp ce activitatea de prevenire şi combatere a delictelor piscicole, în anul 2019, s-a concretizat în  42 de acțiuni și  313 de controale.

 

Tendinţele concrete de manifestare a criminalităţii economico-financiare     s-au materializat în principal în:

  • comercializarea de produse din tutun și alcool fără marcaje fiscale sau cu marcaje fiscale false;
  • ilegalități în domeniul comercializării produselor petroliere, produselor agroalimentare, cereale, legume-fructe etc.;
  • sustragerea de la plata obligațiilor vamale pentru produsele importate din spațiul extracomunitar și de la plata TVA-ului prin folosirea unor firme fantomă;

          Rezultatele, în domeniul prevenirii şi a combaterii infracţiunilor economico-financiare, sunt relevante: în cursul perioadei au fost înregistrate 425 de dosare penale, din care 58 privind fapte de evaziune fiscală, 17 contrabandă, 4 pe linia spălării banilor, 119 pentru înșelăciune şi altele.

În cursul perioadei analizate s-a urmărit identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunilor, sens în care s-a dispus începerea urmăririi penale față de 96 de persoane, din care 24 pentru fapte de evaziune fiscală,  16 pentru infracțiuni de contrabandă,  33 de infracţiuni de  înșelăciune și pentru alte fapte.

 

 

Structurile de investigații criminale au reușit, pe lângă soluționarea în scurt timp a unor cazuri deosebite și localizarea unor persoane urmărite naţional şi internațional şi scăderi semnificative în privinţa infracţiunilor contra patrimoniului persoanei.

Pozitiv este faptul că, urmare a activităților preventive desfășurate, în anul 2019 nu au fost înregistrate infracțiuni de mare violență (fiind primul an, din 30 de ani, în care nu s-a înregistrat nicio infracţiune de omor!).

Pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor la regimul patrimoniului cultural naţional la începutul perioadei analizate, au fost soluţionate 4 dosare penale și au fost recuperate trei statui de marmură de tip togat datând din perioada romană.

Infracțiunile investigate au vizat fapte de: furt calificat, accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic, distrugere, tulburare de posesie, tăinuire, efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, executarea fără autorizaţie de construcţie a lucrărilor la monumente istorice.

Au fost confiscate, în 2019, 10 bunuri arheologice susceptibile a face parte din patrimoniul cultural naţional şi 3 detectoare de metale.

 

          Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase au  efectuat 48 de acţiuni, 481 de controale şi  patrulări pe liniile de muncă specifice, activităţi care au avut drept rezultat  aplicarea a 35 de sancţiuni contravenţionale,  suspendarea dreptului de port şi folosire faţă de 9 posesori de permise de armă şi anularea a 180 permise de armă.

Cu ocazia activităţilor preventive, au fost ridicate în vederea confiscării/casării 235 arme letale şi  neletale, peste 2.300 de cartuşe de calibre diferite, peste 1.900 de kg. articole pirotehnice, peste 500 de litri deşeuri periculoase, 600 kg. carne de vânat, 31 trofee de vânat şi 20 de capcane.

 

O contribuție importantă la obținerea acestor rezultate a fost adusă de structurile de suport, între care se evidenţiază Serviciul Criminalistic.

          În perioada analizată, polițiștii criminalişti au participat la efectuarea a peste 4.200 de cercetări la faţa locului,  ocazie cu care au fost ridicate peste 19.700 de urme diferite.

 

Structurile pentru acţiuni speciale şi-au îndeplinit activităţile şi misiunile specifice în bune condiţii, având un rol semnificativ la întărirea capacităţii de reacţie şi creştere a autorităţii Poliţiei în aplicarea legii.

Anul 2019 a reliefat profesionalismul forţelor de intervenţie ale Poliţiei Hunedorene, care au fost mobilizate în vederea executării a 485 de misiuni  (o creștere cu 160 misiuni, față de 2018).

 

 

 

SUPORT OPERATIV ŞI DECIZIONAL

 

Activitățile operative specifice I.P.J. Hunedoara au fost realizate cu suportul eficient al structurilor de resurse umane, financiar, logistic, informare publică, comunicații, cazier judiciar și juridic.

 

Logistica Poliţiei Române constituie un complex de măsuri şi activităţi planificate şi executate în orice situaţie, într-o concepţie unitară, pentru asigurarea forţelor destinate menţinerii şi restabilirii ordinii publice, cu resurse financiare, armament, muniţii, mijloace speciale de prevenire şi combatere a violenţelor, echipamente de comunicaţii, mijloace de transport,  uniforme şi echipamente de protecţie,  imobile şi servicii.

În privinţa asigurării resurselor logistice, serviciul de profil a gestionat în condiţii optime domeniul de activitate.

 

Astfel, a fost realizată, în 2019:

  • Asigurarea cu mobilier, aparatură, birotică și alte dotări, precum iniţierea de demersuri în vederea asigurării supravegherii cu aparatura video sediilor subunităților de poliție;
  • asigurarea reviziilor şi a reparaţiilor autospecialelor din dotare;
  • De asemenea, în anul 2019 au fost efectuate lucrări la sediile subunităților şi a posturi de poliție, lucrările vizând, în special, renovarea spațiilor de primire a publicului şi de dispecerat. La sediul I.P.J. Hunedoara, a fost simplificată procedura de obţinere a unor documente sau autorizări, prin relocarea tuturor birourilor de relaţii cu publicul într-o incintă adecvată, corespunzătoare normelor europene.

 

Serviciul Cazier Judiciar, Statistici şi Evidenţe Operative organizează, în condiţiile legii, evidenţa persoanelor fizice şi juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi administrează bazele de date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor operative specifice poliţiei.

O activitate importantă a poliţiştilor acestui serviciu o constituie verificarea cererilor şi  eliberarea certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice şi juridice.

Prin cele 8 ghişee de eliberare a cazierelor din judeţ, repartizare uniform, pentru a asigura un serviciu facil al cetăţenilor la acest tip de servicii (Deva, Orastie, Hunedoara, Haţeg, Petroşani, Vulcan, Brad şi Baru Mare) au fost eliberate  un număr ridicat de certificate de cazier judiciar (o medie de peste  130 de certificate de cazier pe zi).

O provocare a reprezentat-o intrarea în vigoare a Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

De la intrarea în vigoare a acestei legi, polițiștii acestui serviciu au eliberat peste 2.200 de adeverințe de integritate, fie la solicitarea instituțiilor abilitate de lege fie direct la ghișeul de la reședința I.P.J. Hunedoara

 

Activitatea de informare şi relaţii publice constă în stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii de încredere între poliţişti şi comunitate, pentru promovarea scopurilor si obiectivelor instituţiei, creşterea gradului de informare şi a nivelului de înţelegere a problematicii domeniului poliţienesc.

În acest scop, în anul 2019, zilnic au fost remise mass-media buletine informative, ştiri şi comunicate de presă, transparenţa instituțională fiind asigurată şi prin răspunsul prompt la solicitările jurnaliştilor şi ale cetăţenilor privind activităţile de interes public ale instituţiei.

 

CENTRUL OPERAŢIONAL

 

          Activitatea pe linia  gestionării situaţiilor de urgenţă, la care Poliţia a fost solicitată să intervină, a decurs în condiţii optime, ceea ce denotă, cu siguranţă, profesionalismul celor care operează în acest domeniu, astfel încât structurile operaționale ale Ministerului Afacerilor Interne să fie în măsură a acţiona prompt, pentru a salva vieţi și bunuri.

Dispeceratul 112 al poliţiei a primit, în anul 2019, peste 36.000 de apeluri telefonice de la cetăţeni, fiind necesară intervenţia în peste 16.000 cazuri. În peste 90% dintre aceste situaţii, intervenţia s-a realizat într-un timp scurt, de sub 10 minute.

 

         

Prioritatea poliţiştilor hunedoreni o reprezintă creşterea gradului de siguranţa a cetăţenilor, protejarea vieţii, integrităţii corporale şi a patrimoniului acestora, iar prin activitățile pe care le desfășurăm vom transforma integritatea, curajul și responsabilitatea în siguranță și încredere pentru cetățean.

 

IPJ Hunedoara

 

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *