Angajări la Jandarmerie, în județul Hunedoara

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara organizează selecție în vederea ocupării a 13 posturi de execuție vacante, de subofițer, pe o perioadă determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, prin rechemare în activitate sau încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale.
Toate detaliile referitoare la criteriile specifice și cerințele stabilite în fișele posturilor pentru care se organizează selecția, procedura de selecție, înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea interviului, precum și formularele și documentele necesare completării dosarului se pot obține de pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara (www.jandarmihunedoara.ro, la adresa: http://www.jandarmihunedoara.ro/cariera.html), precum și la numărul de telefon 0254-228910, interior 24407 sau 24535, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.
Candidaţii care solicită înscrierea la selecție vor transmite la adresa de e-mail resurseumane@jandarmihunedoara.ro, dosarul de recrutare, în format electronic, până la data de 27.10.2020, ora 12.00.

Pentru a putea participa la selecție, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să fie absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
n) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat selecția;
o) să nu fi atins, la data desfășurării selecției, vârsta standard de pensionare, așa cum este prevăzută de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Cadrele militare în rezervă, pot fi recrutate, în vederea rechemării în activitate, doar dacă nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspectoratul de Jandamri Județean Hunedoara

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!