SC FARES SA – Convocare

183

Președintele Consiliul de Administrație a S.C.” FARES “ S.A. cu sediul în Orăștie, str. Plantelor nr. 50 jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J 20/241/1991, CUI RO 2147475, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 R, convoacă Adunarea Extraordinara Generală a Acționarilor S.C.” FARES “ S.A., în data de 07.09.2021, ora 13, la sediul societății din Orăștie str. Plantelor nr. 50 jud. Hunedoara , cu următoarea ordine de zi:
– alegerea Consiliului de Administrație;
– diverse .
În cazul în care la data menționată nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al societății, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Extraordinară Generală a Acționarilor pentru data de 14.09.2021, la ora 13, în același loc cu aceeași ordine de zi.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *