SC Confex Matex International SA – Convocator

Consiliul de Administratie al SC Confex Matex International SA, cu sediul în Deva, Calea Zarandului, nr.73A inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J20/1086/1996, CUI RO8976510, în conformitate cu Legea 31/1990 si cu actele constitutive ale societatii, convoacă pentru data de 06.05.2021 Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor la ora 12, la sediul societătii, pentru toți acționarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta14.04.2021.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pe anul 2020
  2. Prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor pe anul 2020
  3. Aprobarea bilantului contabilpe anul 2020, stabilirea modului de repartizare a profitului, stabilirea dividendelor.
  4. Aprobarea activitatii organelor de conducere si descarcarea lor de gestiune pe anul 2020.
  5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ,a investitiilor si a programului de activitati pentru exercitiul financiar 2021.
  6. Stabilirea remuneratiei administratorilor si cenzorilor pentru exercitiul in curs.
  7. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in lei si valuta care au scadenta in anul curent.
  8. Diverse
  9. Aprobarea datei de inregistrare, cea propusa de Consiliul de Administratie fiind 21.05.2021.

Începând cu data publicării convocării, documentele, procurile speciale si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii sau procura contra cost de la societate(tel.0254234321)

Reprezentarea actionarilor in adunarile generale se poate face si pe baza de procuri speciale care se vor depune la sediul societatiipana la data de04.05.2021.In cazul neindeplinirii cvorumului necesar desfasurarii A.G.A. la prima convocare, aceasta va avea loc in data de 07.05.2021 la ora 12, la sediul societatii.

Presedinte Consiliul de Administratie

Dr. Ing. George Teseleanu

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ziarul Hunedoreanului