Primăria comunei Ilia – Anunţ licitaţie

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact

Primăria Comunei Ilia, cu sediul în strada Libertății, nr.56, județul Hunedoara, cod fiscal 4374164, număr telefon/ fax 0254 – 282716, email: primaria.ilia@yahoo.com.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Terenul extravilan (neproductiv), în suprafață de 24663 mp, înscris în CF NR.60148 Ilia, situat în localitatea Brâznic ( lângă râul Mureș), comuna Ilia, județul Hunedoara, aflat în proprietatea privată a Comunei Ilia, conform HCL 33/16.07.2021 și temeiul legal: O.U.G.57/03.07.2019, art.332-333.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Compartiment Secretariat.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartiment Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Ilia, strada Libertății, nr.56, județul Hunedoara.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 50 lei/exemplar, se achită numerar la caseria Primăriei comunei Ilia.

3.4.Data limită privind solicitarea clarificărilor: 10.08.2021, ora 14.00

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

18.08.2021, ora 10(minim 20 de zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor).

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăriei Comunei Ilia, Compartiment Secretariat, strada Libertății, nr.56, jud. Hunedoara

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Se depun întru-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

19.08.2021 –la ora 10.00,  la Primăria Comunei Ilia, cu sediul în strada Libertății, nr.56, județul Hunedoara.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Hunedoara, Deva, Calea Zarandului, nr.73, județul Hunedoara ,telefon 0254211574,fax 0254234755 e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 27.07.2021

Comentarii FB

comentarii
Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ziarul Hunedoreanului