LICITATIE PUBLICA SC REDMET SRL

119

Subscrisa Heral Consult IPURL în calitate de lichidator judiciar al SC Redmet SRL – în faliment, cu sediul în Orăştie, str. N. Bălcescu, nr. 4, jud. Hunedoara vinde individual la licitaţie publică, în data de 17.07.2020, ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din Orăştie, str. N. Bălcescu, nr. 4, jud. Hunedoara următoarele active:
– teren intravilan în suprafaţă totală de 906 mp situat în municipiul Hunedoara, zona Ciuperca, din care terenul intravilan în suprafaţă de 515 mp este înscris în CF Hunedoara nr. 61598 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 66/N/1), nr. cad. 1397/4, nr. top. 5/4 şi terenul intravilan în suprafaţă de 391 mp este înscris în CF Hunedoara nr. 61597 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 66/N/1), nr. cad. 1397/3, nr. top. 5/3, preţul de pornire al licitaţiei este de 105.560 lei exclusiv TVA;
– teren extravilan în suprafaţă totală de 2.426 mp situat în extravilanul municipiului Hunedoara, jud. Hunedoara, bd-ul Traian, DJ687, înscris în C.F. Hunedoara nr. 60279, nr. cad. 3159, prețul de pornire al licitației este de 74.412,80 lei exclusiv TVA.

Garanţia de participare la licitaţie reprezintă 10% din valoarea bunului pentru care se licitează. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanţişi poate fi găsit la sediul lichidatorului judiciar din Orăştie, str. N. Bălcescu, nr. 4, jud. Hunedoara, tel 0254-240807, fax 0254-206241.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.