Comuna Băiţa – Anunţ public

454

Anunţ public privind hotărârea de emitere a deciziei etapei de încadrare

COMUNA BĂIŢA anunţă publicul interesat asupra luării  deciziei etapei de incadrare de către APM Hunedoara în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,CONSTRUIRE POD ÎN SATUL CRĂCIUNEŞTI, COMUNA BĂIŢA-JUD. HUNEDOARA”, propus a fi amplasat în Comuna Băiţa, sat Crăciuneşti.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25 în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14., precum şi la următoartea adresă de internet –http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Hunedoara .

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.