ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ SILVA COM BOȘ HUNEDOARA – Anunţ convocator

200

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI COMPOSESORALE SILVA COM BOȘ HUNEDOARA, cu sediul în Sat Boș, nr. 131, jud. Hunedoara, din data de 13.01.2022

Consiliul Director al Asociației Composesorale SILVA COM BOȘ HUNEDOARA, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Hunedoara în baza Sentinței civile nr. 1/PJ/2001 pronunțate de Judecătoria Hunedoara la data de 29.01.2001 în dosar nr. 2/PJ/2001, în temeiul art. 13 din Statut
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ

a Asociației Composesorale SILVA COM BOȘ HUNEDOARA, pentru data de 07.02.2022, ora 10.00, la sediul Asociației (prima adunare), respectiv 17.02.2022, ora 10.00 (a doua adunare), în situația în care prima adunare nu va fi legal constituită, cu urmatoarea ordine de zi:

A) Alegerea membrilor Consiliul Director, având în vedere demisiile membrilor actuali aiacestuia, pentru un mandat de 5 ani, conform art. 10, lit. c) din Statut.
B) Alegerea cenzorului Asociației, având în vedere demisia acestuia, pentru un mandat de 5 ani, conform art. 10, lit. d) din Statut.
C) Diverse – discutarea problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii convocatorului Adunării generale, fiind în intersul asociației să dezbată oricare problemă ivită ce necesită instrucțiuni și aprobări ale membrilor asociați.
D) Împuternicirea persoanei competente pentru a semna toate documentele necesare în vederea efectuării demersurilor privind înregistrarea la instanță a modificărilor aprobate, precum și efectuarea demersurilor privind înregistrarea la instanță a modificărilor aprobate, aceasta având
dreptul de a semna în numele asociației procesul-verbal, hotărârea, statutul actualizat, precum si
toate documentele necesarea înregistarii modificărilor intervenite.

CONSILIUL DIRECTOR
JITAR MARIUS-VICTOR
SIMERIA IOAN-ADRIAN
CONSTANTIN ȘTEFAN
ISMAILCIUC FERNANDEL

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.